Метални конструкции Цени

Колко струват металните конструкции? Цената на стоманените конструкции зависи на първо място от размерите и вида на стоманените профили и, разбира се, от доставчика. За големи съоръжения, като например производствени халета, цената се изчислява на килограм. Когато, обаче, става въпрос за метален навес, тогава цената се изчислява на квадратен метър. Цената на металните конструкции от горещо поцинковани профили, заедно с набавяне и монтаж на определено място, е 4,49-5,20 лв/m. Приблизителната цена за покупка и монтаж на метален навес с размери 4х4 m, чийто покрив е направен от поликарбонатни панели, е около 96 до 176 лв/m2.

На кого да се доверите за метални конструкции? Изпратете запитване до подходящи и надеждни доставчици на метални конструкции във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълнете формуляра по-долу.

Поискайте оферта:
Изпратете запитване

Цени на метални конструкции


Цени на метални конструкции. Цени на метални конструкции от горещо поцинковани профили заедно с покупка и монтаж на определено място.

2.80 лв/кг

МНОГО НИСКА ЦЕНА
лв/кг

СРЕДНA ЦЕНА
3.20 лв/кг

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Метални конструкции Цени

ДРУГИ ЦЕНИ ЗА Метални конструкции

вашето количество

единица

приблизителна цена

вашата цена

ЗАЕДНО:
изпратете търсене >

Навеси от неръждаема стомана


Колко струват навесите от неръждаема стомана? Неръждаемата стомана е много по-скъпа от поцинкованата...

Проверете и: Навеси от неръждаема стомана Цени

Полезен ли ви беше калкулаторът?

Идеи за обзавеждане на дома

Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

Метални конструкции - всичко, което трябва да знаете

1. Метални конструкции - какво трябва да знаете

1.1. Общо за стоманените конструкции

Поради многобройните си предимства, повече от век стоманените конструкции се конкурират с други разпространени строителни материали, особено с бетона. Освен това стоманените конструкции се използват и днес за издигане на по-големи обществени сгради, особено многоетажни сгради и блокове или спортни и други зали и зали с големи покривни отстояния. Поради относително високата цена на стоманата и голямото тегло на гредите, инвестирането в стоманена конструкция е най-добро за сгради с такъв размер, докато за по-малки постройки няма смисъл да се предприема.

Повече от век, поради многобройните си предимства, металните конструкции са много силна конкуренция на други, обичайни строителни материали.
Повече от век, поради многобройните си предимства, металните конструкции са много силна конкуренция на други, обичайни строителни материали.

1.2. Стоманени или метални конструкции?

Първо трябва да правим разлика между стоманени и метални конструкции. Металните конструкции са тези ​​от алуминий, желязо и стомана. Ако се каже, че сградата е метална конструкция, всъщност все още нищо не е казано за нея, тъй като е необходимо да се уточни кой метал е. Днес железните конструкции са в миналото, защото са заменени от стоманени, а алуминиевите се използват само за определени части от сгради, отново поради много високата си цена, и то много рядко за цялата конструкция.

1.3. Стомана

В допълнение към разликата между термините метал и стоманена конструкция, важно е да се разбере разликата между желязо и стомана. Стоманата е рафинирано желязо. Това е сплав от желязо, към която наред с другите легиращи елементи е добавен въглерод като най-важен елемент. Въпреки че има много малко, обикновено по-малко от 2 %, това количество значително влияе върху свойствата на стоманата.

1.4. История на употребата на стомана

Стоманата започва да се използва широко в края на 19 век, когато технологичният напредък и познанията за обработката на метали позволяват да се намери желязо с по-добри конструктивни свойства - стомана. Преди това стоманени конструкции дори не са съществували, защото всички са били направени от желязо. През 19-ти век стоманата е използвана за първи път в стила Арт Нуво или периода сецесион, където стоманата и желязото са комбинирани по изключително изразителен, декоративен начин. Флоралните и геометричните орнаменти са били много популярни и са служели както като носещи, така и като декоративни елементи. В края на 19-ти век обаче настъпва друга голяма промяна в строителството: откриването на стоманобетон, което всъщност става възможно благодарение на откриването на стоманата. Френският инженер Франсоа Хенебик е един от първите, които изследват възможността за комбиниране на бетон със стоманена армировка и дава насоки за стоманобетонни конструкции. Стоманената армировка, която носи напрежения на опън и линейни деформации на опън в бетона, позволява огромни отстояния на бетонните плочи и греди, което доведе до откриването на свободен етажен план в архитектурата по време на модернизма в началото на 20-ти век.

1.5. Стоманени конструкции в строителството

На строителната площадка стоманените конструкции се сглобяват чрез съединяване на стоманени профили. Следователно това е скелетна структура, съставена от множество независими елементи, свързани в едно цяло. Всички стоманени профили са сглобяеми и се докарват с камион от завода до строителната площадка. Стоманените конструкции се състоят от стоманени греди, колони и носачи.

1.6. Предимства на стоманената конструкция

Стоманените конструкции имат много предимства. Най-голямото предимство на стоманените греди е изключителният обхват, който може да се постигне с тях. Отстоянията, които достигат, са категорично най-големите в сравнение с тези при други строителни материали (стоманобетон, дърво). Друго предимство на стоманените конструкции е броят на различни профили с различни характеристики, което дава възможност за голям избор според дадения дизайн и статични изисквания. Тези две свойства правят стоманата един от най-добрите материали за изграждане на сложни конструкции на големи сгради. Третото предимство на стоманата е, че при подходяща защита конструкцията е практически неразрушима и наистина изключително издръжлива. Четвъртото предимство, което не е за пренебрегване, е процесът на изграждане на стоманени профили, тъй като те са сглобяеми и се докарват директно от производството до строителната площадка готови за сглобяване и монтаж. За разлика от стоманобетона, който се излива на строителната площадка, строителството се извършва много бързо и строителната площадка остава чиста. Благодарение на процеса на монтаж, качеството на стоманените профили също е максимално контролирано. Не на последно място трябва да се отбележи, че противно на общоприетото схващане, стоманата е екологично чист материал, тъй като може да бъде напълно рециклиран.

1.7. Недостатъци на стоманената конструкция

Най-очевидният недостатък на стоманената конструкция е високата цена на стоманените профили. Поради това, от стомана се изграждат само такива обекти, при които други с другите материали не може да се постигне това, което може да се постигне с физическите и механичните свойства на стоманата. Това е особено очевидно при големите съоръжения. Друг важен недостатък на стоманата е нейното тегло, което само по себе си не е проблем, но такова голямо тегло оказва значителен натиск върху другите материали в цялата конструкция. Третата слабост на стоманата е, че въпреки защитата от пожар чрез повърхностни покрития и противно на общоприетото отношение, тя не е огнеупорен материал, тъй като се топи при високи температури, създадени от огъня. Възможността за лош състав на сплавта е недостатък, който се среща само в изключителни случаи, но все пак е недостатък и може да се доведе до срутването на сградата и големи проблеми. Поради това, всички стоманени конструкции се изследват чрез ултразвук или рентгеново лъчение, за да се открият такива потенциални дефекти.

2. Свойства на стоманата

2.1.Общи физични и механични свойства

Стоманата е еластичен материал с модул на еластичност 2,0-2,2 × 105 N / mm². Чистото желязо има стойност на твърдост от само 60 HV, докато стоманата достига стойност до 800 HV поради процеса на обработка (добавяне на въглерод) и дори до 2 000 HV, ако се третира химически. Стоманата има якост на опън от 4000 N/mm², което е 20 пъти повече от якостта на опън на желязото.

2.2. Устойчивост на корозия на стоманата

Устойчивостта на корозия на стоманата може да се адаптира към различни изисквания, както могат да се регулират и технологичните свойства. Обикновено към стоманените сплави за този тип устойчивост се добавя хром 11%.

2.3. Оформяне на стоманата

Стоманата може да се оформя чрез металургична обработка, чрез т.нар. "горещи процеси", т.е. чрез коване, леене, пресоване или валцоване. „Студените процеси“, чрез които се обработва стоманата, са изтегляне, валцуване, пресоване или рязане, но може да се извърши и чрез прахова металургия.

2.4. Закалена стомана

Закалената стомана е подсилена версия, образувана чрез термична обработка. Процесът се осъществява като първо се нагрява стоманата до точката, в която започва да се топи, и след това се охлажда много бързо. Този процес образува много твърда структура, наречена мартензит. Поради много бързото охлаждане по време на процеса на втвърдяване, възникват значителни вътрешни напрежения в материала, което увеличава риска от напукване на предмета, който се закалява. За да се предотврати това, обектът, който се обработва, бързо се „гаси“ в масло, вода или въздух, което му придава определени свойства. Основната цел на закаляването на стоманата е допълнително подобряване на нейните свойства, в този случай преди всичко твърдостта.

3. Стоманени профили

3.1. Стоманените профили са полуготови продукти

Стоманата не може да се използва необработена, така че всички стоманени елементи са полуготови изделия. Това означава, че се произвеждат в завода, а след това се докарват с камион до строителната площадка, където от тях се сглобява дадената конструкция. Полуфабрикатите имат много предимства като високо качество на профилите, тъй като поради контрола на производствения процес и бързината на процеса на производство, всички профили са стандартизирани и точно определени. За един архитект това може да бъде недостатък, тъй като той трябва да адаптира идеите си за външния вид на конструкцията към наличния за него материал, а не обратното.

3.2. Видове стоманени профили

Съществуват редица стандартизирани стоманени профили с определени механични свойства. Стоманените профили се разделят и класифицират според напречното сечение, а именно I и IPE профили, тънки и високи, като напречното им сечение наподобява буквата L. При тези профили височината е значително по-голяма от ширината. Подобни на IPE профилите са профилите HEA, H и HEB, които имат по-малка разлика в пропорциите на височина и ширина. Ако профилите IPE и I са отчетливо правоъгълни, профилите HEA, H и HEB са по-квадратни. IPE профилите имат височина между 8 и 60 cm, H и други профили 10-100 cm. В допълнение към тях има профили, наречени кутии и тръби, както и U и L профили, които могат да бъдат разпознати по типично U- или L-образно напречно сечение. Обикновено строителен инженер специализиран в стоманата, прави избор на профилите.

3.3. Еврокод 3

Всички видове стандартни стоманени профили, техните свойства и изисквания по отношение на размерите и конструкциите, можете да намерите в стандарта "Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции".

3.4. Свойства на стоманените профили

Стоманените профили имат много добри физико-механични свойства. Благодарение свойствата на желязото, те могат да свързват много отдалечени точки, така че най-често се срещат при изграждането на онези конструкции, които прехвърлят отстояния, каквито има в зали, мостове, стадиони, надлези, халета и подобни съоръжения. Едно от основните предимства на профилите е лесното им комбиниране с други материали, което дава възможност за гъвкавост на конструкцията. От друга страна, много лесно се поддържат, просто трябва да ги предпазите от атмосферните влияния. В противен случай ще започне процесът на корозия (ръждясване) на стоманата.

3.5. Съединяване на стоманени профили

Стоманените профили се сглобяват в скелетна конструкция чрез заваряване или завинтване. Решението за един или друг начин на работа е обусловено от конструктивни изисквания и желания краен вид. При завинтване, винтовете винаги се виждат, освен ако не са покрити с друг материал, а по време на заваряване линията на заварката остава видима, но в крайна сметка може да бъде изгладена, така че на практика да стане невидима. Стоманените профили могат да се съединяват и чрез запояване и занитване.

4. Къща от стоманена конструкция

Поради високата цена на стоманата, фамилни къщи от стомана са относително редки. Стоманените конструкции за къщата са особено редки в нашия регион, където преобладават традиционните строителни материали като тухла и стоманобетон. Къщи със стоманена конструкция обаче се строят още от периода на модернизма, тоест първата половина на 20 век. Предимството на стоманената скелетна конструкция е, че позволява напълно отворен план на етажа с големи диапазони, които потребителите устройват според собствените си предпочитания, желания и нужди. Стоманените елементи може да се заменят напълно за много кратко време, ако има някакви промени или преобразувания на обекта. Какви може да бъдат стоманените къщи най-добре се вижда от примерите на архитектурата като къщата Фарнсуърт Хаус на архитекта Лудвиг Мис ван дер Рое и много къщи от 60-те години на миналия век, от т.нар. период „Case study houses”.

4.1. Комбинация от стомана и дърво

Тъй като стоманените конструкции винаги са скелетни, те трябва да се комбинират с други материали, с помощта на които се разграничава екстериора и урежда интериора. В исторически план стоманата най-често се комбинира със стъкло (пример за това е Фарнсуърт Хаус на архитекта Лудвиг Мис ван дер Рое). Тази комбинация е много модерна и изчистена, колкото естетически, толкова и модно, но може да изглежда и студена. През последните десетилетия стоманата се комбинира много с дървесина, която с топлината си омекотява суровия вид на този материал. Дървото внася топлина в пространството и го омекотява, докато стоманата придава характеристиките на индустриалния стил. В интериора, много често срещана е комбинацията от бели „кнауф“ стени и видими стоманени греди, особено колони.

Daibau.bg, помагаме при оценка на инвестицията и избор на изпълнител за Вашия домИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Последни проекти

A prefab garage W 505cm x L 600 cm x H 220 cm

Сглобяем гараж с размери B505xL600xH240, чийто фундамент ще бъде направен от изпълнителя. Покривът на гаража ще се използва като балкон и следователно съществуващият балкон трябва да се разшири, така че гаражът и балконът да бъдат свързани. За тази цел покривът на гаража трябва да е подходящ за използване като балкон.
Гаражът трябва да има електрическа врата с широчина 5 метра или, ако това е невъзможно или изключително скъпо, две електрически врати с централна колона.
Необходима ми е оценка на разходите, включваща основите и преустройството на балкона и, разбира се, разходите за гаража с електрическа(и) врата(и). Също така дали е възможно това да се направи през следващите 2 до 6 месеца.

Prefabricated garage of dimensions B505xL600xH240, whose foundation will be made by the contractor. The roof of the garage will be used as a balcony and therefore the existing balcony needs to be extended so that the garage and balcony are connected. For this purpose the garage roof must be suitable for use as a balcony.
The garage should have an electric door 5 metres wide or, if this is impossible or extremely expensive, two electric doors with a central pillar.
I would need a cost estimate including the foundations and conversion of the balcony and of course the cost of the garage with electric door(s). Also whether it is feasible to do this in the next 2 to 6 months. 10584 лв дo 17640 лв

........

Покрив от термо панели на хале което е с ламарина 270 кв

Халето е 270 кв на покрива е с ламарина искам да се махне и да се поставят термо панели който аз вече съм доставила и имам налични по размера 3528 лв дo 5880 лв

........

затваряне на навес с термопанели

Затваряне от 3 стране на метален навес с термопанели, като при изпълнението се монтират и 4 бр. РVС прозорци. Навеса е с размери 11/9м и височина от 3 до 5м. 5292 лв дo 8820 лв

........

ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

Цeнa, склад за ВиК родукти + сглобяем контейнер за живеене, 200 до 250 м2 1 бр за кантейнера 50 м2
Метални конструкции, Стара Загора

22500 лв дo 37500 лв

Цeнa, Гараж за 2 коли,
Метални конструкции, Годеч

6300 лв дo 10500 лв

Цeнa, Изграждане на метална констукция за малка вила, 70кв.м.
Метални конструкции, София

10800 лв дo 18000 лв

Цeнa, Оферта за Сглобяване на контейнер, монтаж на панели, дограма, настилки., 6 контейнера - 6/2.40/2.60 м.
Метални конструкции, Суходол

13500 лв дo 22500 лв

Цeнa, строителство на едноетажна къща,
Метални конструкции, Русе

40500 лв дo 67500 лв

Цeнa, зимна градина, 100 кв метра
Метални конструкции, Кюстендил

18000 лв дo 30000 лв

Цeнa, Метлана конструкция за стъклен под,
Метални конструкции, Пловдив

450 лв дo 750 лв

Цeнa, конструкция за лед видеостена,
Метални конструкции, Пампорово

270 лв дo 450 лв

Цeнa, Гараж в дъното със стая 250мм, 300 x 700
Метални конструкции, Разлог

3600 лв дo 6000 лв

Цeнa, Конструкция за авто мивка и бетон и канализация века, 500кв
Метални конструкции, Велико Търново

3150 лв дo 5250 лв

Цeнa, Увеличаване на съществуващ балкон.-конструкция, 0-99
Метални конструкции, Драгалевци

2700 лв дo 4500 лв

Цeнa, Допълнителна стая към къща на нивото на втори етаж-9 на 7 м., 63 кв.м
Метални конструкции, Белозем

4500 лв дo 7500 лв

Цeнa, Фургон за магазин ,
Метални конструкции, Омуртаг

3150 лв дo 5250 лв

Цeнa, гараж, 60
Метални конструкции, Брезово

2700 лв дo 4500 лв

Цeнa, 2 Метални легла без крака само с един дебел крак в средата, 7м2
Метални конструкции, София

180 лв дo 300 лв

Цeнa, Офис фургон,без прегради и тоалетна, Около 16 квадрата
Метални конструкции, Банско

4050 лв дo 6750 лв

Цeнa, Метална входна врата за блок, шир. 282, вис. 248
Метални конструкции, София

720 лв дo 1200 лв

Цeнa, Гараж 3х12 , 36
Метални конструкции, Кресна

3600 лв дo 6000 лв

Цeнa, Метална дворна врата , 40кв.м.
Метални конструкции, Екзарх Йосиф

450 лв дo 750 лв

Цeнa, Изработка на 2бр. решетъчни врати., Около 4м2 двете.
Метални конструкции, Търговище

360 лв дo 600 лв

Цeнa, Шатра промишлена, 100
Метални конструкции, Русе

5400 лв дo 9000 лв

Цeнa, Проектиране и ипълнение на Метално хале с 3 клетки (авто сервиз,производствено помещение и склад), 300-420кв
Метални конструкции, Кюстендил

90000 лв дo 150000 лв

Цeнa, Метална входна врата на жилищен блок, 2,40м. х 3м
Метални конструкции, София

450 лв дo 750 лв

Цeнa, монтаж на метален навес с размери 5х5 m,, 25м2
Метални конструкции, Кърджали

3150 лв дo 5250 лв

Цeнa, изработка и монтаж на метална конструкция на къща 78 кв. м на , около 3500 кг метална кострукция 140 мм Х 50 мм
Метални конструкции, София

31500 лв дo 52500 лв

Цeнa, Метален навес с размер 3.30х4.30- Метален навес поликарбонат покрит прозрачен плътен , 15
Метални конструкции, Русе

1800 лв дo 3000 лв

Цeнa, метална врата за вход, 2580мм. Х 2140мм.
Метални конструкции, София

1170 лв дo 1950 лв

Цeнa, изработка на метален навес, 100 кв.м.
Метални конструкции, Панагюрище

7200 лв дo 12000 лв

Цeнa, Строителство дървени и метални конструкции с хотово, община сандански,
Метални конструкции, Сандански

13500 лв дo 22500 лв

Цeнa, Контейнери Асеновград, 14 кв.
Метални конструкции, Асеновград

2700 лв дo 4500 лв

Цeнa, Навес за тераса и метална врата за гараж, 50
Метални конструкции, Габрово

2700 лв дo 4500 лв

Цeнa, Монтаж на конструкция, 84
Метални конструкции, Ямбол

630 лв дo 1050 лв

Цeнa, 2 бр. метални врати едната с пощенски кутии, Здравейте, Имаме да правим две входни врати на ЕС; 1 Врата: размери 310 височина/ 335 ширина, стъклото - стъкло пакет, прахово боядисана, лагерни
Метални конструкции, София

720 лв дo 1200 лв

Цeнa, фирма за строеж на магазин от метална конструкция, 250 кв.м.
Метални конструкции, Долна Митрополия

4500 лв дo 7500 лв

Цeнa, Хале от три части , 100кв
Метални конструкции, Сливен

3150 лв дo 5250 лв

Цeнa, Хале от сандвичпанели, 50квм
Метални конструкции, Разград

1350 лв дo 2250 лвВижте други завършени проекти и цени

Метални конструкции ценоразпис

Поискайте необвързваща оферта от фирмата

358+ ФИРМИ ЗA Метални конструкции
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
БЕЗ КОМИСИОННА
ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА

Търсене на добри изпълнители за областта Метални конструкции?

 • Метални конструкции София
 • Метални конструкции Бургас
 • Метални конструкции Варна
 • Метални конструкции Пловдив
 • Метални конструкции Русе
 • Метални конструкции Асеновград
 • Метални конструкции Благоевград
 • Метални конструкции Велико Търново
 • Метални конструкции Видин
 • Метални конструкции Враца
 • Метални конструкции Габрово
 • Метални конструкции Горна Оряховица
 • Метални конструкции Димитровград
 • Метални конструкции Добрич
 • Метални конструкции Дупница
 • Метални конструкции Казанлък
 • Метални конструкции Кърджали
 • Метални конструкции Кюстендил
 • Метални конструкции Ловеч
 • Метални конструкции Монтана
 • Метални конструкции Пазарджик
 • Метални конструкции Перник
 • Метални конструкции Петрич
 • Метални конструкции Плевен
 • Метални конструкции Разград
 • Метални конструкции Сандански
 • Метални конструкции Свищов
 • Метални конструкции Силистра
 • Метални конструкции Сливен
 • Метални конструкции Смолян
 • Метални конструкции Стара Загора
 • Метални конструкции Търговище
 • Метални конструкции Хасково
 • Метални конструкции Шумен
 • Метални конструкции Ямбол
 • Метални конструкции Самоков