Метални конструкции Цени

Колко струват металните конструкции? Цената на стоманените конструкции зависи на първо място от размерите и вида на стоманените профили и, разбира се, от доставчика. За големи съоръжения, като например производствени халета, цената се изчислява на килограм. Когато, обаче, става въпрос за метален навес, тогава цената се изчислява на квадратен метър. Цената на металните конструкции от горещо поцинковани профили, заедно с набавяне и монтаж на определено място, е 4,49-5,20 лв/m. Приблизителната цена за покупка и монтаж на метален навес с размери 4х4 m, чийто покрив е направен от поликарбонатни панели, е около 96 до 176 лв/m2.

На кого да се доверите за метални конструкции? Изпратете запитване до подходящи и надеждни доставчици на метални конструкции във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълнете формуляра по-долу.

Поискайте оферта:
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

ЦЕНИ НА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ


Цени на метални конструкции. Цени на метални конструкции от горещо поцинковани профили заедно с покупка и монтаж на определено място.

2.80 лв/кг

МНОГО НИСКА ЦЕНА
лв/кг

СРЕДНA ЦЕНА
3.20 лв/кг

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Метални конструкции Цени

ДРУГИ ЦЕНИ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

вашето количество

единица

приблизителна цена

вашата цена

ЗАЕДНО:
ИЗПРАТЕТЕ ТЪРСЕНЕ >

Навеси от неръждаема стомана


Колко струват навесите от неръждаема стомана? Неръждаемата стомана е много по-скъпа от поцинкованата...

Проверете и: Навеси от неръждаема стомана Цени

Полезен ли ви беше калкулаторът?

Идеи за обзавеждане на дома

Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

Метални конструкции - всичко, което трябва да знаете

1. Метални конструкции - какво трябва да знаете

1.1. Общо за стоманените конструкции

Поради многобройните си предимства, повече от век стоманените конструкции се конкурират с други разпространени строителни материали, особено с бетона. Освен това стоманените конструкции се използват и днес за издигане на по-големи обществени сгради, особено многоетажни сгради и блокове или спортни и други зали и зали с големи покривни отстояния. Поради относително високата цена на стоманата и голямото тегло на гредите, инвестирането в стоманена конструкция е най-добро за сгради с такъв размер, докато за по-малки постройки няма смисъл да се предприема.

Повече от век, поради многобройните си предимства, металните конструкции са много силна конкуренция на други, обичайни строителни материали.
Повече от век, поради многобройните си предимства, металните конструкции са много силна конкуренция на други, обичайни строителни материали.

1.2. Стоманени или метални конструкции?

Първо трябва да правим разлика между стоманени и метални конструкции. Металните конструкции са тези ​​от алуминий, желязо и стомана. Ако се каже, че сградата е метална конструкция, всъщност все още нищо не е казано за нея, тъй като е необходимо да се уточни кой метал е. Днес железните конструкции са в миналото, защото са заменени от стоманени, а алуминиевите се използват само за определени части от сгради, отново поради много високата си цена, и то много рядко за цялата конструкция.

1.3. Стомана

В допълнение към разликата между термините метал и стоманена конструкция, важно е да се разбере разликата между желязо и стомана. Стоманата е рафинирано желязо. Това е сплав от желязо, към която наред с другите легиращи елементи е добавен въглерод като най-важен елемент. Въпреки че има много малко, обикновено по-малко от 2 %, това количество значително влияе върху свойствата на стоманата.

1.4. История на употребата на стомана

Стоманата започва да се използва широко в края на 19 век, когато технологичният напредък и познанията за обработката на метали позволяват да се намери желязо с по-добри конструктивни свойства - стомана. Преди това стоманени конструкции дори не са съществували, защото всички са били направени от желязо. През 19-ти век стоманата е използвана за първи път в стила Арт Нуво или периода сецесион, където стоманата и желязото са комбинирани по изключително изразителен, декоративен начин. Флоралните и геометричните орнаменти са били много популярни и са служели както като носещи, така и като декоративни елементи. В края на 19-ти век обаче настъпва друга голяма промяна в строителството: откриването на стоманобетон, което всъщност става възможно благодарение на откриването на стоманата. Френският инженер Франсоа Хенебик е един от първите, които изследват възможността за комбиниране на бетон със стоманена армировка и дава насоки за стоманобетонни конструкции. Стоманената армировка, която носи напрежения на опън и линейни деформации на опън в бетона, позволява огромни отстояния на бетонните плочи и греди, което доведе до откриването на свободен етажен план в архитектурата по време на модернизма в началото на 20-ти век.

1.5. Стоманени конструкции в строителството

На строителната площадка стоманените конструкции се сглобяват чрез съединяване на стоманени профили. Следователно това е скелетна структура, съставена от множество независими елементи, свързани в едно цяло. Всички стоманени профили са сглобяеми и се докарват с камион от завода до строителната площадка. Стоманените конструкции се състоят от стоманени греди, колони и носачи.

1.6. Предимства на стоманената конструкция

Стоманените конструкции имат много предимства. Най-голямото предимство на стоманените греди е изключителният обхват, който може да се постигне с тях. Отстоянията, които достигат, са категорично най-големите в сравнение с тези при други строителни материали (стоманобетон, дърво). Друго предимство на стоманените конструкции е броят на различни профили с различни характеристики, което дава възможност за голям избор според дадения дизайн и статични изисквания. Тези две свойства правят стоманата един от най-добрите материали за изграждане на сложни конструкции на големи сгради. Третото предимство на стоманата е, че при подходяща защита конструкцията е практически неразрушима и наистина изключително издръжлива. Четвъртото предимство, което не е за пренебрегване, е процесът на изграждане на стоманени профили, тъй като те са сглобяеми и се докарват директно от производството до строителната площадка готови за сглобяване и монтаж. За разлика от стоманобетона, който се излива на строителната площадка, строителството се извършва много бързо и строителната площадка остава чиста. Благодарение на процеса на монтаж, качеството на стоманените профили също е максимално контролирано. Не на последно място трябва да се отбележи, че противно на общоприетото схващане, стоманата е екологично чист материал, тъй като може да бъде напълно рециклиран.

1.7. Недостатъци на стоманената конструкция

Най-очевидният недостатък на стоманената конструкция е високата цена на стоманените профили. Поради това, от стомана се изграждат само такива обекти, при които други с другите материали не може да се постигне това, което може да се постигне с физическите и механичните свойства на стоманата. Това е особено очевидно при големите съоръжения. Друг важен недостатък на стоманата е нейното тегло, което само по себе си не е проблем, но такова голямо тегло оказва значителен натиск върху другите материали в цялата конструкция. Третата слабост на стоманата е, че въпреки защитата от пожар чрез повърхностни покрития и противно на общоприетото отношение, тя не е огнеупорен материал, тъй като се топи при високи температури, създадени от огъня. Възможността за лош състав на сплавта е недостатък, който се среща само в изключителни случаи, но все пак е недостатък и може да се доведе до срутването на сградата и големи проблеми. Поради това, всички стоманени конструкции се изследват чрез ултразвук или рентгеново лъчение, за да се открият такива потенциални дефекти.

2. Свойства на стоманата

2.1.Общи физични и механични свойства

Стоманата е еластичен материал с модул на еластичност 2,0-2,2 × 105 N / mm². Чистото желязо има стойност на твърдост от само 60 HV, докато стоманата достига стойност до 800 HV поради процеса на обработка (добавяне на въглерод) и дори до 2 000 HV, ако се третира химически. Стоманата има якост на опън от 4000 N/mm², което е 20 пъти повече от якостта на опън на желязото.

2.2. Устойчивост на корозия на стоманата

Устойчивостта на корозия на стоманата може да се адаптира към различни изисквания, както могат да се регулират и технологичните свойства. Обикновено към стоманените сплави за този тип устойчивост се добавя хром 11%.

2.3. Оформяне на стоманата

Стоманата може да се оформя чрез металургична обработка, чрез т.нар. "горещи процеси", т.е. чрез коване, леене, пресоване или валцоване. „Студените процеси“, чрез които се обработва стоманата, са изтегляне, валцуване, пресоване или рязане, но може да се извърши и чрез прахова металургия.

2.4. Закалена стомана

Закалената стомана е подсилена версия, образувана чрез термична обработка. Процесът се осъществява като първо се нагрява стоманата до точката, в която започва да се топи, и след това се охлажда много бързо. Този процес образува много твърда структура, наречена мартензит. Поради много бързото охлаждане по време на процеса на втвърдяване, възникват значителни вътрешни напрежения в материала, което увеличава риска от напукване на предмета, който се закалява. За да се предотврати това, обектът, който се обработва, бързо се „гаси“ в масло, вода или въздух, което му придава определени свойства. Основната цел на закаляването на стоманата е допълнително подобряване на нейните свойства, в този случай преди всичко твърдостта.

3. Стоманени профили

3.1. Стоманените профили са полуготови продукти

Стоманата не може да се използва необработена, така че всички стоманени елементи са полуготови изделия. Това означава, че се произвеждат в завода, а след това се докарват с камион до строителната площадка, където от тях се сглобява дадената конструкция. Полуфабрикатите имат много предимства като високо качество на профилите, тъй като поради контрола на производствения процес и бързината на процеса на производство, всички профили са стандартизирани и точно определени. За един архитект това може да бъде недостатък, тъй като той трябва да адаптира идеите си за външния вид на конструкцията към наличния за него материал, а не обратното.

3.2. Видове стоманени профили

Съществуват редица стандартизирани стоманени профили с определени механични свойства. Стоманените профили се разделят и класифицират според напречното сечение, а именно I и IPE профили, тънки и високи, като напречното им сечение наподобява буквата L. При тези профили височината е значително по-голяма от ширината. Подобни на IPE профилите са профилите HEA, H и HEB, които имат по-малка разлика в пропорциите на височина и ширина. Ако профилите IPE и I са отчетливо правоъгълни, профилите HEA, H и HEB са по-квадратни. IPE профилите имат височина между 8 и 60 cm, H и други профили 10-100 cm. В допълнение към тях има профили, наречени кутии и тръби, както и U и L профили, които могат да бъдат разпознати по типично U- или L-образно напречно сечение. Обикновено строителен инженер специализиран в стоманата, прави избор на профилите.

3.3. Еврокод 3

Всички видове стандартни стоманени профили, техните свойства и изисквания по отношение на размерите и конструкциите, можете да намерите в стандарта "Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции".

3.4. Свойства на стоманените профили

Стоманените профили имат много добри физико-механични свойства. Благодарение свойствата на желязото, те могат да свързват много отдалечени точки, така че най-често се срещат при изграждането на онези конструкции, които прехвърлят отстояния, каквито има в зали, мостове, стадиони, надлези, халета и подобни съоръжения. Едно от основните предимства на профилите е лесното им комбиниране с други материали, което дава възможност за гъвкавост на конструкцията. От друга страна, много лесно се поддържат, просто трябва да ги предпазите от атмосферните влияния. В противен случай ще започне процесът на корозия (ръждясване) на стоманата.

3.5. Съединяване на стоманени профили

Стоманените профили се сглобяват в скелетна конструкция чрез заваряване или завинтване. Решението за един или друг начин на работа е обусловено от конструктивни изисквания и желания краен вид. При завинтване, винтовете винаги се виждат, освен ако не са покрити с друг материал, а по време на заваряване линията на заварката остава видима, но в крайна сметка може да бъде изгладена, така че на практика да стане невидима. Стоманените профили могат да се съединяват и чрез запояване и занитване.

4. Къща от стоманена конструкция

Поради високата цена на стоманата, фамилни къщи от стомана са относително редки. Стоманените конструкции за къщата са особено редки в нашия регион, където преобладават традиционните строителни материали като тухла и стоманобетон. Къщи със стоманена конструкция обаче се строят още от периода на модернизма, тоест първата половина на 20 век. Предимството на стоманената скелетна конструкция е, че позволява напълно отворен план на етажа с големи диапазони, които потребителите устройват според собствените си предпочитания, желания и нужди. Стоманените елементи може да се заменят напълно за много кратко време, ако има някакви промени или преобразувания на обекта. Какви може да бъдат стоманените къщи най-добре се вижда от примерите на архитектурата като къщата Фарнсуърт Хаус на архитекта Лудвиг Мис ван дер Рое и много къщи от 60-те години на миналия век, от т.нар. период „Case study houses”.

4.1. Комбинация от стомана и дърво

Тъй като стоманените конструкции винаги са скелетни, те трябва да се комбинират с други материали, с помощта на които се разграничава екстериора и урежда интериора. В исторически план стоманата най-често се комбинира със стъкло (пример за това е Фарнсуърт Хаус на архитекта Лудвиг Мис ван дер Рое). Тази комбинация е много модерна и изчистена, колкото естетически, толкова и модно, но може да изглежда и студена. През последните десетилетия стоманата се комбинира много с дървесина, която с топлината си омекотява суровия вид на този материал. Дървото внася топлина в пространството и го омекотява, докато стоманата придава характеристиките на индустриалния стил. В интериора, много често срещана е комбинацията от бели „кнауф“ стени и видими стоманени греди, особено колони.

DAIBAU.BG, ПОМАГАМЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВАШИЯ ДОМФИРМА ЗА СТРОЕЖ НА МАГАЗИН ОТ МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ

Интерсувам се от оферта за строежа на магазина. 8820 1 дo 14700 лв


........

ХАЛЕ ОТ ТРИ ЧАСТИ

Искам три помещения, като едно от помещенията ще ползвам за гараж, другото за инструменти и третото за материали 6174 1 дo 10290 лв


........

ГАРАЖ-ПРОЕКТИРАНЕ

проектиране 4410 1 дo 7350 лв


........

ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦEНA, МЕТАЛНА КЛЕТКА , ДЪЛБОЧИНА 1М, 2М. ВИСОЧИНА, 3М. ДЪЛЖИНА
Метални конструкции, Русе

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, МОНТИРАЛИ СТЕ ВХОДНА ВРАТА НА 142БЛ. ВХ. А Х. ДИМИТЪР, МОЛЯ ЗА ЦЕНА ЗА СЪЩАТА ВРАТА ИЛИ ПОДОБНА, АКО МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ НЯКЪДЕ
Метални конструкции, София

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, ХАЛЕТА, 400
Метални конструкции, Енина

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, ИСКАМ ВЪНШНИ МЕТАЛНИ СТЪЛБИ, НЕЗНАМ КВАДРАТУРА АКО МОЖЕ ДА ДОИДЕТЕ ДА МИ МЕРИТЕ
Метални конструкции, Кюстендил

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ЗА ЗИМНА ГРАДИНА, ПРИБЛИЗИТЕЛНИ: ДЪЛЖИНА 6 М; ШИРОЧИНА 2 М И ВИСОЧИНА 2.3 М
Метални конструкции, Банкя

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, ХАЛЕ С Ш 15 М И Д 78 М, В. 8 М, 67 ТОНА
Метални конструкции, Пловдив

31500 лв дo 52500 лв

ЦEНA, OФЕРТА, 24
Метални конструкции, Хасково

3150 лв дo 5250 лв

ЦEНA, ЗАКРИВАНЕ НА ТЕРАСА, 80
Метални конструкции, Исперих

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, НАВЕС ЗА СОЛАРНИ ПАНЕЛИ, 96М2
Метални конструкции, Банкя

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, ВХОДНА ВРАТА ПАНЕЛЕН БЛОК, 9
Метални конструкции, София

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, ПРОИЗВОДСТВЕНО ХАЛЕ, 150 КВ.М.
Метални конструкции, Бяла Слатина

13500 лв дo 22500 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА ВРАТА, 2-3М2
Метални конструкции, Стара Загора

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, ИЗРАБОТКА НА ГРУНДИРАНА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ,
Метални конструкции, Пловдив

3150 лв дo 5250 лв

ЦEНA, МЕТАЛНО ХАЛЕ, 15-17.Н4М
Метални конструкции, Балчик

2700 лв дo 4500 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ И ПОКРИВ НА ТЕРАСА, ПАРТЕР, 15 КВ.М.
Метални конструкции, Перник

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, РЕШЕТКА ЗА ВЪНШНА ВРАТА НА АПАРТАМЕНТ, 2
Метални конструкции, Враца

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА ВРАТА, 240 НА 300
Метални конструкции, София

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, НАПРАВА НА НАВЕС ЗА ОРАНЖЕРИЯ, ОКОЛО 30 КВ.М.
Метални конструкции, Видин

1800 лв дo 3000 лв

ЦEНA, НАВЕС С МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, 15КВ , 3X4,80
Метални конструкции, Бургас

810 лв дo 1350 лв

ЦEНA, НАВЕС ПРЕД КЪЩА, 16 КВАДРАТА
Метални конструкции, Самуилово

1080 лв дo 1800 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА ОГРАДА, 6 КВ.М.
Метални конструкции, Несебър

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, СГЛОБЯВАНЕ НА ПАНЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ ТИП БУНГАЛО., 42
Метални конструкции, Варна

1800 лв дo 3000 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА ТЕРАСА 3М СЪС СТАПАЛА, 3НА 1М И СТАПАЛА
Метални конструкции, Царево

2700 лв дo 4500 лв

ЦEНA, ГАРАЖНА КЛЕТКА . , ШИРИНА 6М , ДЪЛЖИНА 7,50 , ВИДОЧИНА 2,50
Метални конструкции, София

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, НАВЕС НАД ВЪНШНО СТЪЛБИЩЕ, 5 М2
Метални конструкции, Крушуна

1800 лв дo 3000 лв

ЦEНA, ЦЯЛОСТЕН ПОКРИВ НА КЪЩА ГРЕДОРЕД- МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ, 100КВ.
Метални конструкции, Долна Митрополия

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, МОНТАЖ НА МЕТАЛНА БАРАКА3.5M/2,77M, ГОТОВ ПРОДУКТ НА 24 HOUM, 20М.КВ
Метални конструкции, Свиленград

720 лв дo 1200 лв

ЦEНA, ПОКРИВ, 50
Метални конструкции, Силистра

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДВА ЦЕХА- МЕТАЛЕН НАВЕС, БЕТОНИРАНЕ ТН, 14/4/5М
Метални конструкции, Ябланица

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ПОКРИВ С ТЕРМО ПАНЕЛИ, 125 М2
Метални конструкции, Русе

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, ГАРАЖ И НАВЕСИ, 50КВ
Метални конструкции, Казанлък

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕТАЛНО ХАЛЕ С ТЕРМО-ПАНЕЛИ, 480 М2
Метални конструкции, Стара Загора

27000 лв дo 45000 лв

ЦEНA, ПОСТВАНЕ НА ПОДПОРНИ МЕТАЛНИ ПИЛОНИ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ПЛОЧА НА ТЕРАСА., ДЪЛЖИНА НА ПИЛОНИТЕ 4.80М Ф80-90 ММ
Метални конструкции, Смолян

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, ГАРАЖНА КЛЕТКА С ТЕРМО ПАНЕЛИ 3 СМ, 50 КВ. М
Метални конструкции, Приселци

3150 лв дo 5250 лв

ЦEНA, ИЗГРАЖДАНЕ НА КОНСТРУКЦИЯТА, 36КВ.М
Метални конструкции, Бальовци

13500 лв дo 22500 лв

ЦEНA, МЕТАЛНА ТЕРАСА НА 5 ЕТАЖ В ПАНЕЛЕН БЛОК, 4-5 КВАДРАТА
Метални конструкции, Димитровград

2700 лв дo 4500 лвВижте други завършени проекти и цени

Метални конструкции ЦЕНОРАЗПИС

Поискайте необвързваща оферта от фирмата

318+ ФИРМИ ЗA МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
БЕЗ КОМИСИОННА
ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА

ТЪРСЕНЕ НА ДОБРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОБЛАСТТА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ?

 • Метални конструкции София
 • Метални конструкции Бургас
 • Метални конструкции Варна
 • Метални конструкции Пловдив
 • Метални конструкции Русе
 • Метални конструкции Асеновград
 • Метални конструкции Благоевград
 • Метални конструкции Велико Търново
 • Метални конструкции Видин
 • Метални конструкции Враца
 • Метални конструкции Габрово
 • Метални конструкции Горна Оряховица
 • Метални конструкции Димитровград
 • Метални конструкции Добрич
 • Метални конструкции Дупница
 • Метални конструкции Казанлък
 • Метални конструкции Кърджали
 • Метални конструкции Кюстендил
 • Метални конструкции Ловеч
 • Метални конструкции Монтана
 • Метални конструкции Пазарджик
 • Метални конструкции Перник
 • Метални конструкции Петрич
 • Метални конструкции Плевен
 • Метални конструкции Разград
 • Метални конструкции Сандански
 • Метални конструкции Свищов
 • Метални конструкции Силистра
 • Метални конструкции Сливен
 • Метални конструкции Смолян
 • Метални конструкции Стара Загора
 • Метални конструкции Търговище
 • Метални конструкции Хасково
 • Метални конструкции Шумен
 • Метални конструкции Ямбол
 • Метални конструкции Самоков
 • © 2023 DaiBau.bg | Всички права са запазени