Термопомпи; цени

Колко струва термопомпа? Преди да решите да закупите термопомпа, проверете характеристиките на вашата къща, както и характеристиките на устройството. Не се заблуждавайте от цената на помпата, защото без добро планиране и бюджетиране може да платите повече за системата или да купите по-слаба, отколкото ви е необходима, тоест икономиите ще бъдат по-малки от планираните. С една дума, цената не трябва да бъде основната ви мярка, защото това е инвестиция за следващите най-малко 20 години. Най-важни са характеристиките на термопомпата, експертни съвети при избора, начина на монтаж и регулиране на системата и монтиране на инсталацията. Термопомпата, сама по себе си, е отлично устройство, но ако не е добре вписана в системата, тя няма да работи правилно и енергийната ѝ ефективност ще бъде по-ниска. Цената на система с термопомпа вода-вода или термопомпа земя-вода е най-висока и варира между 5 898 и 10 496 лв без разпределителна система или подово или отопление с радиатори. Цената на термопомпа въздух-вода е много по-ниска, така че закупуването и инсталирането на помпа от 8kW, която е подходяща за добре изолирана фамилна къща, може да струва от 5 464 лв нагоре. И така, какви са икономиите за отопление? Тройни!

На кого да се доверите за отопление с термопомпа? Изпратете запитване до подходящи и надеждни доставчици на термопомпи във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълнете формуляра по-долу.

Поискайте оферта:
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

ЦЕНИ НА ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА


Цени на термопомпа. Цени на доставка и монтаж на термопомпа въздух-вода за фамилна къща, мощност 12 kW.

7403.20 лв/бр

МНОГО НИСКА ЦЕНА
лв/бр

СРЕДНA ЦЕНА
10308.00 лв/бр

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Термопомпи; цени

ДРУГИ ЦЕНИ ЗА ТЕРМОПОМПИ

вашето количество

единица

приблизителна цена

вашата цена

Термопомпа за обикновена къща

Цени на инверторна нискотемпературна термопомпа с мощност 8-10 kW, като Toshiba Estio или Daikin Thermo, с резервоар; със свързване към мрежата и тестване.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Цялостна отоплителна система с термопомпа

Цени на отоплителна система с термопомпа от 8 kW и резервоар от 300 литра, с монтаж и свързване.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Цялостна отоплителна система за отопление и охлаждане с горещ въздух и термопомпа

Цени на отопление, вентилация и охлаждане с топъл въздух с централно разпределение, рекуператор, отоплително устройство, термопомпа въздух-вода и резервоар от 200 литра.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Цени на термопомпа земя-вода

Цени на доставка и монтаж на термопомпа земя-вода за фамилна къща, с изкоп и монтаж.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Цени на термопомпата вода-вода

Цени на доставка и монтаж на термопомпа вода-вода, за фамилна къща.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Нискотемпературна термопомпа

Доставка на нискотемпературна термопомпа въздух-вода.


лв

лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр
търсене>

Visokotemperaturna toplotna pumpa

Доставка на високотемпературна термопомпа въздух-вода.


лв

лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр
търсене>

Термопомпи за санитарна вода

Доставка на термопомпа за санитарна вода.


лв

лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр

лв


лв/бр

бр
търсене>

Цени за инсталиране на термопомпа за санитарна вода

Монтаж и свързване на термопомпата на желаното място, свързване на студената и топлата санитарна вода към съществуващата система, до 3 m, пълно механично свързване на елементите; предпазни и сферични кранове, разширителен съд и възвратен вентил. Настройка и стартиране на системата.


лв

лв/бр

бр
търсене>
ЗАЕДНО:
ИЗПРАТЕТЕ ТЪРСЕНЕ >

Полезен ли ви беше калкулаторът?

Идеи за обзавеждане на дома

Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

Термопомпи - всичко, което трябва да знаете

1. Какво трябва да знаете, преди да купите термопомпа?

Термопомпи - енергийноефективен метод за отопление, който не вреди на околната среда
Термопомпи - енергийно ефективен метод за отопление, който не вреди на околната среда

1.1. Предимства на термопомпите

По-ниска консумация на енергия, по-малко вредни емисии и значително по-ниски разходи за отопление.

В добре изолираните, пасивни сгради, разходите за отопление, охлаждане и загряване на водата са 10 пъти по-ниски в сравнение с използването на класическо нагряване, като например, отопление с нафта.

Купуването на термопомпа е инвестиция, която се изплаща най-бързо.

Ако подходящата помпа и доставчик са избрани добре, средствата ще се възвърнат след 5 години. Почти сигурно е, че ще се изплати по-бързо от други алтернативни видове отопление (слънчеви системи, отопление с пелети и т.н.).

Дълъг експлоатационен живот и практически нулеви разходи за поддръжка

Очакваният експлоатационен живот на термопомпите е до 25 години, без никаква поддръжка и с много ниски експлоатационни разходи. През лятото те се използват за охлаждане на сградата, така че разходите, свързани с климатизацията, се намаляват.

1.2. Недостатъци на термопомпите

Шум от компресора

Съвременните термопомпи са много по-тихи (сега около 52 db), но все пак се препоръчва външните тела да не се поставят, например, до прозореца на спалнята. Ако външното тяло се постави на 3 метра от отворен прозорец, звукът едва ще се чува.

Ограничения

Термопомпата вода-вода трябва да има водоизточник, чийто дебит да е достатъчен, за да може да работи, а помпата земя-вода изисква парцел с определен размер (той трябва да бъде поне 2 пъти по-голям от повърхността на сградата), за да бъдат монтирани колектори. И двете помпи са по-скъпи от инверторния тип - въздух-вода, но за нея пък трябва да се изискват определени разрешителни. Термопомпите земя-вода и вода-вода, от друга страна, имат по-добра ефективност от типа въздух-вода. Ето защо, преди покупката, трябва да се консултирате с професионалист (проектант) относно вида на помпата, която би могла да има най-висока енергийна ефективност според вашите нужди.

1.3. Субсидии на фондове за екологично изграждане

Окончателното пресмятане на рентабилността на инвестицията, тоест купуването на термопомпа, може да бъде по-лесно, когато има възможност за получаване на безвъзмездни средства от държавни субсидии и екофондове. Можете да видите какви възможности в момента съществуват в Европейския съюз на връзката: https://bulgaria.thermia.com/grants-and-incentives/

2. Избор на доставчици и изпълнители

Изборът на качествен доставчик осигурява безпрепятствена работа, големи икономии и дълъг експлоатационен живот на термопомпата.

2.1. Качествен монтаж

Качествено направеният подходящ монтаж на помпата е от решаващо значение за нейното добро функциониране. Наскоро пазарът беше залят от търговци, които предлагат термопомпи и безплатен монтаж, но всъщност нямат свои собствени майстори. Ако е необходимо, те наемат подизпълнители, външни сътрудници. Работата в такива условия изобщо не е сигурна, защото разширява кръга на хората, отговорни за качеството на инсталацията, всъщност тези, които не носят отговорност. На практика често се случва такива изпълнители да използват некачествени и по-евтини строителни материали, да правят некачествен, непрофесионален и естетически неприемлив монтаж и връзки, а след това да не отговарят на повиквания за поправка, възможни грешки и повреди. Ето защо е много важно да изберете доставчик, който наистина има свои майстори и сервизни техници и предлага гаранция за целия материал и цялата си работа.

2.2. Потребителски опит

Разгледайте изпълнените проекти на доставчика и се договорете с него да видите онези, които са такива, какъвто трябва да бъде вашият проект. По този начин ще се убедите лично в качеството на работата и ще можете да говорите с тези собственици за техния опит, реални разходи и дали и кога, да речем, сервизни техници са дошли на тяхното обаждане, както е обещано. 

2.3. Сервиз на термопомпи

Много е важно доставчикът да има собствен сервизен отдел и всички необходими сертификати за резервни части и инструменти, за продажба и монтаж на термопомпи. Попитайте и за крайните срокове за отговор на повиквания за сервиз. Не препоръчваме сами да търсите и купувате най-евтината термопомпа, а след това да поканите най-евтиния доставчик да я инсталира и задвижи. Монтьорът, който е и сервизен техник, обикновено не се интересува от безплатно обслужване, така че най-вероятно ще го чакате дълго време, тъй като той винаги ще предпочете да отиде на платена работа.

3. Различни видове термопомпи

3.1. Класификация по вид енергия

Според вида на енергията, която ги задвижва, термопомпите се разделят на вече споменатите вода-вода, земя-вода и въздух-вода, където първата дума показва откъде идва топлината, а втората дума показва къде се превежда.

Термопомпа вода-вода

Помпата вода-вода спада към едни от най-ефикасните. Основното условие за инсталиране на тази термопомпа е, разбира се, вашият обект да се намира на терен, богат на подпочвени води. За такава помпа трябва да се пробие сонда, а за нея се изискват определени разрешителни. Най-високият коефициент на полезно действие на термопомпа (КПД) от всички видове - 4,5 - има помпата вода-вода, което всъщност означава, че съотношението на вложената енергия и получената топлина е най-доброто, например КПД 4,5 означава, че за 4.5 kWh получена топлинна енергия се използва 1 kWh електричество).

Термопомпа земя-вода

Втората по ефективност е помпата земя-вода. Нейният коефициентът на полезно действие е 4,0. Основното условие за инсталиране на такава помпа е по-голяма свободна повърхност около обекта, където да могат да се монтират колекторите. Недостатъкът на този тип термопомпи е, че ако колекторите не са поставени достатъчно дълбоко, водата в тях може да замръзне. Ако например, колекторите са поставени вертикално, поради което трябва да се търси разрешение за сондиране, тогава те се заравят на дълбочина между 30 и 200 cm.

Термопомпа въздух-вода

Те са най-лесните за инсталиране, а цената е съвсем достъпна. Въпреки че коефициентът им на полезно действие е 3,5, те са много добра инвестиция, защото все пак са много по-добри от всички класически методи за загряване, по отношение на ефективността на отоплението. Периодът на възвръщаемост на инвестицията е най-краткият от всички видове термопомпи, а експлоатационният им живот е почти същият.

3.2. Класификация според вида на отоплението

Термопомпите се класифицират според необходимата температура на изходящата вода.

Високотемпературни термопомпи

По-старите сгради, които имат по-лоша изолация и класическа отоплителна система с радиатори (температурата на входящата вода е 55-60 ° C) изискват високотемпературна помпа, която загрява водата до 80 ° C. По този начин се осигурява топла вода за отопление с радиатори, без да се променят вътрешните компоненти в самата сграда.

Нискотемпературни термопомпи

В по-нови, добре или отлично изолирани сгради, които също имат подходящи отоплителни системи като подово отопление, конвектори и нискотемпературни радиатори, може да се инсталира нискотемпературна термопомпа. Тя загрява водата само до 55 ° C. Нискотемпературната помпа може да се използва и в по-стари сгради, ако са напълно обновени в съответствие с изискванията за енергийна ефективност, тъй като тогава са снабдени с по-дебела изолация и по-добра отоплителна система.

3.3. Класификация според режима на работа на системата

Моновалентен режим на работа

Термопомпа, която има моновалентен режим на работа, всъщност осигурява всички нужди от топлинна енергия на една сграда през целия отоплителен сезон, без да е необходимо да се свързва / допълва с друга система. Температурата в моновалентен режим съответства на нискотемпературна отоплителна система и обикновено е 45/40 ° C.

Двувалентен алтернативен режим на работа

В този случай термопомпата работи като основен енергиен източник, стига външната температура да е по-висока от 0-5 ° C. Когато външната температура падне под тази граница, термопомпата се изключва и се включва друга отоплителна система - най-често котелът за топла вода. Системата има два взаимно независими генератора, които се включват и изключват последователно, в съответствие с условията на външната среда. Температурата в двувалентен режим на работа съответства на високотемпературна отоплителна система и обикновено варира от 60/50 ° C до 80/60 ° C.

Двувалентен сравнителен режим на работа

Термопомпата в този работен режим също работи самостоятелно и няма нужда от друг източник на топлина. Когато външната температура падне под 0 ° C, котелът за гореща вода се включва като допълнителен източник и двата генератора работят едновременно.

Двувалентен сравнителен режим на работа - по избор

Термопомпата в този случай работи като двувалентна, като смяната на режима на системата не се включва автоматично, веднага щом външната температура спадне, а с помощта на регулатора вие я избирате по свое усмотрение.

4. Процес

В допълнение към правилния избор на термопомпа е много важно как и къде е инсталирана. На тези въпроси най-добре ще отговори професионалистът по алтернативни видове отопление, както и известни производители и доставчици на помпи, които имат свои собствени майстори за монтаж и сервиз.

4.1. Монтаж на термопомпа

Системата на термопомпата се състои от външно и вътрешно тяло. Изборът на място за инсталиране на вътрешно тяло е прост, тъй като няма специални условия, като например да трябва да се постави до комин или резервоар. При ново строителство вътрешното тяло се поставено предимно в мазето. Най-новите модели помпи обаче са и естетически много добре проектирани, така че можете буквално да ги поставите навсякъде в къщата и те ще изглеждат добре навсякъде. Вътрешното тяло първо се свързва с вече инсталирана система от водопроводи или тръби за подово или отопление с радиатори. След това се инсталира външното тяло, което трябва да стои най-вече върху бетон, близо до къщата. И накрая, и двете тела са свързват с електрическите кабели. Това е последвано от излъчване и свързване на двете тела към газоснабдяването (фреон).

4.2. Управление на термопомпата

Когато и двете тела са инсталирани, монтирани и свързани така, че да образуват затворена система, се свързват със захранването с вода и електричество.  Ако към електричеството са свързани циркулационна помпа, смесителен вентил и термометър, първо се освобождава газът от външното тяло, а след това отоплителната система се пълни с вода и излъчва. Така задвижването на новата система е завършено и е готова за използване. Много е важно монтьорите да научат бъдещите потребители на начина на работа на системата и на ключовите функции. Управлението на самата система е лесно, въпреки че има много опции за настройка, но трябва да знаете основните характеристики на процеса. Демонстрацията на начина за управление на термопомпата е много важна, защото правилното управление е най-важно за добрата работа и оптималното функциониране.

DAIBAU.BG, ПОМАГАМЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВАШИЯ ДОМТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ-ВОДА ЗА КЪЩА 115КВ.М НА ЕДИН ЕТАЖ. ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖ

Здравейте. Казвам се Рангел Ангелов от София.

Това на снимката е вътрешен чертеж на къща (гаража не се брои) в която обмисляме направата на отопление и охлаждане с термопомпа въздух-вода.
Предпочитаме термопомпата да е среден клас от към марка пример; (DAIKIN) или (GREE).

Инсталацията ще е с радиатори включително конвектори за охлаждане, и бихме изкали инсталирането на бойлер със серпентина.

Има ли възможност да осъществите тази услуга, и естествено ви молим за подробен разбор за всички услуги към този проект придружен с всички цени. Благодаря. 17640 1 дo 29400 лв


........

ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ ВОДА

От оферта за изграждане на инсталация с термопомпа въздух вода на двуетажна къща плс плодово плс бойлер 17640 1 дo 29400 лв


........

ТЕРМОПОМПА 400 КБ

Термопомпа за отопление на еднофамилна на къща без изграждане на инсталация. 17640 1 дo 29400 лв


........

ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ВМЕСТО ГАЗ, 200 КВ. М.
Термопомпи, София

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ТЕРМОМПА ЗА КЪЩА, 100 KVADRATA
Термопомпи, Сливен

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА , 120 КВАДРАТА
Термопомпи, Гоце Делчев

8100 лв дo 13500 лв

ЦEНA, С ТРЪБИ, НЕ С РАДИАТОРИ, ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ,
Термопомпи, Плевен

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, КЪЩА НА 2 ЕТ С РАДИАТОРИ, 100
Термопомпи, Горна Оряховица

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, ВОДА-ВОДА,25КВ.,ТРИФАЗНА, 120КВ.М., 130
Термопомпи, Равда

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА , 150М2
Термопомпи, Шумен

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА НА КЪЩА, 3 ЕТАЖА
Термопомпи, Самоков

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА , 100
Термопомпи, Пордим

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ОТОПЛЕНИЕ, 100КВ
Термопомпи, Павликени

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, PODOVO OTOPLENIE ZA TERMO POMPA, OKOLO 350 KV.
Термопомпи, Шумен

9000 лв дo 15000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА, 70
Термопомпи, Благоевград

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, ИСКАМЕ ОТ ПИЛЕТИ ДА МИНЕМ НА ТЕРМОПОМПА, 120КВАДРАТА
Термопомпи, Казанлък

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА, 120
Термопомпи, Добрич

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, ТЪРСЯ ТЕХНИК ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ТЕРМО ПОМПА ,
Термопомпи, Благоевград

180 лв дo 300 лв

ЦEНA, МОНТАЖ НАТП ВЪЗД./ВОДА + 2 КОНВЕКТОРА, КЪЩА НА 2ЕТ. ОКОЛО 110КВ. М. ОБЩО
Термопомпи, София

2700 лв дo 4500 лв

ЦEНA, ОТОПЛЕНИЕ - ПОДОВО , ОХЛАЖДАНЕ- КОНВЕКТОРИ, 112 КВ.АПАРТАМЕНТ
Термопомпи, Хасково

2700 лв дo 4500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, 200 КВАДРАТНИ МЕТРА (2 ЕТАЖА ПО ПРИБЛИЗИТЕЛНО 100 КВАДРАТА ВСЕКИ)
Термопомпи, София

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, ОТОПЛЕНИЕ НА ФАМИЛНА КЪЩА, 100 КВ.М.
Термопомпи, Белослав

1800 лв дo 3000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА,
Термопомпи, Елин Пелин

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, БЯХ НА ПЕЛЕТИ ИСКАМ ДА МИНА НА ТЕРМОПОМПА ВЪЗДОХ-ВОДА, 210КВ. + 200ЛТ. БОЙЛЕР
Термопомпи, Казичене

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА, 140М2
Термопомпи, Пазарджик

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ТЕРМОПОМПА 12-14 KW, 12-14 KW
Термопомпи, София

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА-ЦЯЛОСТНО ИЗГРАЖДАНЕ, 105
Термопомпи, Пловдив

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДАНЕ, 130
Термопомпи, Аврен

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ОТОПЛЕНИЕ, ОХЛАЖДАНЕ И БИТОВА ТОПЛА ВОДА, 80
Термопомпи, Варна

6300 лв дo 10500 лв

ЦEНA, ОТООЛЕНИЕ, 113
Термопомпи, София

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, ДА СМЕНЯ ОТОПЛЕНИЕ НА ПЕЛЕТИ С ТЕРМОПОМПА, 100 КВ.М
Термопомпи, Стара Загора

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА ВЪЗДУХ ВОДА, 200
Термопомпи, Ботевград

6300 лв дo 10500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА, 160
Термопомпи, Габрово

6300 лв дo 10500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПМПА И ОФЕРТА , 130КВ
Термопомпи, Нови Искър

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА,
Термопомпи, Брестник

6300 лв дo 10500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА ЗА ОТОПЛЕНИЕ., 100КВ.М.
Термопомпи, Попово

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ВЪЗДУХ-ВОДА С 4 КОНВЕКТОРА, 65М2
Термопомпи, София

5400 лв дo 9000 лв

ЦEНA, ТЕРМО ПОМПА ЗЕМЯ ВОДА С ЕРТИКАЛЕН МОНТАЖ. ЕТАЖ ОТ КЪЩА 200³ ИЗОЛАЦИЯ,
Термопомпи, Букова поляна

6300 лв дo 10500 лв

ЦEНA, ТЕРМОПОМПА ВОДА-ВОДА, КЪЩА 270 КВ. М.
Термопомпи, Сливница

7200 лв дo 12000 лвВижте други завършени проекти и цени

Термопомпи ЦЕНОРАЗПИС

Поискайте необвързваща оферта от фирмата

196+ ФИРМИ ЗA ТЕРМОПОМПИ
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
БЕЗ КОМИСИОННА
ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА