За района

  Термопомпи, цени

  Колко струва термопомпа? Най-важни са характеристиките на термопомпата, експертни съвети при избора, начина на монтаж и регулиране на системата и монтиране на инсталацията. Термопомпата, сама по себе си, е отлично устройство, но ако не е добре вписана в системата, тя няма да работи правилно и енергийната ѝ ефективност ще бъде по-ниска. Цената на система с термопомпа вода-вода термопомпа въздух-вода или земя-вода варира между 9 000 и 18 000 лв без разпределителна система или подово или отопление с радиатори. На кого да се доверите за отопление с термопомпа? Изпратете запитване до подходящи и надеждни доставчици на термопомпи във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълнете формуляра по-долу.

  Бързо получаване на оферта– лесно и безплатно!
  Изпратете запитване

  Цени на термопомпа въздух-вода


  Цени на термопомпа. Цени на доставка и монтаж на термопомпа въздух-вода за фамилна къща, мощност 12 kW.

  8000.00 лв/бр

  МНОГО НИСКА ЦЕНА
  15000.00 лв/бр

  СРЕДНA ЦЕНА
  18000.00 лв/бр

  НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
  Искам оферта на изпълнител

  Други цени за Термопомпи (2024)

  вашето количество

  единица

  приблизителна цена

  вашата цена

  Термопомпа за обикновена къща

  Цени на инверторна нискотемпературна термопомпа с мощност 8-10 kW, като Toshiba Estio или Daikin Thermo, с резервоар; със свързване към мрежата и тестване.


  бр

  лв/бр

  лв

  Цялостна отоплителна система с термопомпа

  Цени на отоплителна система с термопомпа от 8 kW и резервоар от 300 литра, с монтаж и свързване.


  бр

  лв/бр

  лв

  Цялостна отоплителна система за отопление и охлаждане с горещ въздух и термопомпа

  Цени на отопление, вентилация и охлаждане с топъл въздух с централно разпределение, рекуператор, отоплително устройство, термопомпа въздух-вода и резервоар от 200 литра.


  бр

  лв/бр

  лв

  Високотемпературна термопомпа

  Доставка на високотемпературна термопомпа въздух-вода.


  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  Нискотемпературна термопомпа

  Доставка на нискотемпературна термопомпа въздух-вода.


  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  Термопомпи за санитарна вода

  Доставка на термопомпа за санитарна вода.


  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  бр

  лв/бр

  лв

  Цени за инсталиране на термопомпа за санитарна вода

  Монтаж и свързване на термопомпата на желаното място, свързване на студената и топлата санитарна вода към съществуващата система, до 3 m, пълно механично свързване на елементите; предпазни и сферични кранове, разширителен съд и възвратен вентил. Настройка и стартиране на системата.


  бр

  лв/бр

  лв

  Цени на термопомпа земя-вода

  Цени на доставка и монтаж на термопомпа земя-вода за фамилна къща, с изкоп и монтаж.


  бр

  лв/бр

  лв

  Цени на термопомпата вода-вода

  Цени на доставка и монтаж на термопомпа вода-вода, за фамилна къща.


  бр

  лв/бр

  лв
  приблизителна цена
  лв
  Изпратете търсене >

  Полезен ли Ви беше калкулаторът?

  Термопомпи - всичко, което трябва да знаете

  1. Какво трябва да знаете, преди да купите термопомпа?

  1.1. Предимства на термопомпите

  По-ниска консумация на енергия, по-малко вредни емисии и значително по-ниски разходи за отопление.

  В добре изолираните, пасивни сгради, разходите за отопление, охлаждане и загряване на водата са 10 пъти по-ниски в сравнение с използването на класическо нагряване, като например, отопление с нафта.

  Купуването на термопомпа е инвестиция, която се изплаща най-бързо.

  Ако подходящата помпа и доставчик са избрани добре, средствата ще се възвърнат след 5 години. Почти сигурно е, че ще се изплати по-бързо от други алтернативни видове отопление (слънчеви системи, отопление с пелети и т.н.).

  Дълъг експлоатационен живот и практически нулеви разходи за поддръжка

  Очакваният експлоатационен живот на термопомпите е до 25 години, без никаква поддръжка и с много ниски експлоатационни разходи. През лятото те се използват за охлаждане на сградата, така че разходите, свързани с климатизацията, се намаляват.

  1.2. Недостатъци на термопомпите

  Шум от компресора

  Съвременните термопомпи са много по-тихи (сега около 52 db), но все пак се препоръчва външните тела да не се поставят, например, до прозореца на спалнята. Ако външното тяло се постави на 3 метра от отворен прозорец, звукът едва ще се чува.

  Ограничения

  Термопомпата вода-вода трябва да има водоизточник, чийто дебит да е достатъчен, за да може да работи, а помпата земя-вода изисква парцел с определен размер (той трябва да бъде поне 2 пъти по-голям от повърхността на сградата), за да бъдат монтирани колектори. И двете помпи са по-скъпи от инверторния тип - въздух-вода, но за нея пък трябва да се изискват определени разрешителни. Термопомпите земя-вода и вода-вода, от друга страна, имат по-добра ефективност от типа въздух-вода. Ето защо, преди покупката, трябва да се консултирате с професионалист (проектант) относно вида на помпата, която би могла да има най-висока енергийна ефективност според вашите нужди.

  1.3. Субсидии на фондове за екологично изграждане

  Окончателното пресмятане на рентабилността на инвестицията, тоест купуването на термопомпа, може да бъде по-лесно, когато има възможност за получаване на безвъзмездни средства от държавни субсидии и екофондове. Можете да видите какви възможности в момента съществуват в Европейския съюз на връзката: https://bulgaria.thermia.com/grants-and-incentives/

  2. Избор на доставчици и изпълнители

  Изборът на качествен доставчик осигурява безпрепятствена работа, големи икономии и дълъг експлоатационен живот на термопомпата.

  2.1. Качествен монтаж

  Качествено направеният подходящ монтаж на помпата е от решаващо значение за нейното добро функциониране. Наскоро пазарът беше залят от търговци, които предлагат термопомпи и безплатен монтаж, но всъщност нямат свои собствени майстори. Ако е необходимо, те наемат подизпълнители, външни сътрудници. Работата в такива условия изобщо не е сигурна, защото разширява кръга на хората, отговорни за качеството на инсталацията, всъщност тези, които не носят отговорност. На практика често се случва такива изпълнители да използват некачествени и по-евтини строителни материали, да правят некачествен, непрофесионален и естетически неприемлив монтаж и връзки, а след това да не отговарят на повиквания за поправка, възможни грешки и повреди. Ето защо е много важно да изберете доставчик, който наистина има свои майстори и сервизни техници и предлага гаранция за целия материал и цялата си работа.

  2.2. Потребителски опит

  Разгледайте изпълнените проекти на доставчика и се договорете с него да видите онези, които са такива, какъвто трябва да бъде вашият проект. По този начин ще се убедите лично в качеството на работата и ще можете да говорите с тези собственици за техния опит, реални разходи и дали и кога, да речем, сервизни техници са дошли на тяхното обаждане, както е обещано. 

  2.3. Сервиз на термопомпи

  Много е важно доставчикът да има собствен сервизен отдел и всички необходими сертификати за резервни части и инструменти, за продажба и монтаж на термопомпи. Попитайте и за крайните срокове за отговор на повиквания за сервиз. Не препоръчваме сами да търсите и купувате най-евтината термопомпа, а след това да поканите най-евтиния доставчик да я инсталира и задвижи. Монтьорът, който е и сервизен техник, обикновено не се интересува от безплатно обслужване, така че най-вероятно ще го чакате дълго време, тъй като той винаги ще предпочете да отиде на платена работа.

  3. Различни видове термопомпи

  3.1. Класификация по вид енергия

  Според вида на енергията, която ги задвижва, термопомпите се разделят на вече споменатите вода-вода, земя-вода и въздух-вода, където първата дума показва откъде идва топлината, а втората дума показва къде се превежда.

  Термопомпа вода-вода

  Помпата вода-вода спада към едни от най-ефикасните. Основното условие за инсталиране на тази термопомпа е, разбира се, вашият обект да се намира на терен, богат на подпочвени води. За такава помпа трябва да се пробие сонда, а за нея се изискват определени разрешителни. Най-високият коефициент на полезно действие на термопомпа (КПД) от всички видове - 4,5 - има помпата вода-вода, което всъщност означава, че съотношението на вложената енергия и получената топлина е най-доброто, например КПД 4,5 означава, че за 4.5 kWh получена топлинна енергия се използва 1 kWh електричество).

  Термопомпа земя-вода

  Втората по ефективност е помпата земя-вода. Нейният коефициентът на полезно действие е 4,0. Основното условие за инсталиране на такава помпа е по-голяма свободна повърхност около обекта, където да могат да се монтират колекторите. Недостатъкът на този тип термопомпи е, че ако колекторите не са поставени достатъчно дълбоко, водата в тях може да замръзне. Ако например, колекторите са поставени вертикално, поради което трябва да се търси разрешение за сондиране, тогава те се заравят на дълбочина между 30 и 200 cm.

  Термопомпа въздух-вода

  Те са най-лесните за инсталиране, а цената е съвсем достъпна. Въпреки че коефициентът им на полезно действие е 3,5, те са много добра инвестиция, защото все пак са много по-добри от всички класически методи за загряване, по отношение на ефективността на отоплението. Периодът на възвръщаемост на инвестицията е най-краткият от всички видове термопомпи, а експлоатационният им живот е почти същият.

  3.2. Класификация според вида на отоплението

  Термопомпите се класифицират според необходимата температура на изходящата вода.

  Високотемпературни термопомпи

  По-старите сгради, които имат по-лоша изолация и класическа отоплителна система с радиатори (температурата на входящата вода е 55-60 ° C) изискват високотемпературна помпа, която загрява водата до 80 ° C. По този начин се осигурява топла вода за отопление с радиатори, без да се променят вътрешните компоненти в самата сграда.

  Нискотемпературни термопомпи

  В по-нови, добре или отлично изолирани сгради, които също имат подходящи отоплителни системи като подово отопление, конвектори и нискотемпературни радиатори, може да се инсталира нискотемпературна термопомпа. Тя загрява водата само до 55 ° C. Нискотемпературната помпа може да се използва и в по-стари сгради, ако са напълно обновени в съответствие с изискванията за енергийна ефективност, тъй като тогава са снабдени с по-дебела изолация и по-добра отоплителна система.

  3.3. Класификация според режима на работа на системата

  Моновалентен режим на работа

  Термопомпа, която има моновалентен режим на работа, всъщност осигурява всички нужди от топлинна енергия на една сграда през целия отоплителен сезон, без да е необходимо да се свързва / допълва с друга система. Температурата в моновалентен режим съответства на нискотемпературна отоплителна система и обикновено е 45/40 ° C.

  Двувалентен алтернативен режим на работа

  В този случай термопомпата работи като основен енергиен източник, стига външната температура да е по-висока от 0-5 ° C. Когато външната температура падне под тази граница, термопомпата се изключва и се включва друга отоплителна система - най-често котелът за топла вода. Системата има два взаимно независими генератора, които се включват и изключват последователно, в съответствие с условията на външната среда. Температурата в двувалентен режим на работа съответства на високотемпературна отоплителна система и обикновено варира от 60/50 ° C до 80/60 ° C.

  Двувалентен сравнителен режим на работа

  Термопомпата в този работен режим също работи самостоятелно и няма нужда от друг източник на топлина. Когато външната температура падне под 0 ° C, котелът за гореща вода се включва като допълнителен източник и двата генератора работят едновременно.

  Двувалентен сравнителен режим на работа - по избор

  Термопомпата в този случай работи като двувалентна, като смяната на режима на системата не се включва автоматично, веднага щом външната температура спадне, а с помощта на регулатора вие я избирате по свое усмотрение.

  4. Процес

  В допълнение към правилния избор на термопомпа е много важно как и къде е инсталирана. На тези въпроси най-добре ще отговори професионалистът по алтернативни видове отопление, както и известни производители и доставчици на помпи, които имат свои собствени майстори за монтаж и сервиз.

  4.1. Монтаж на термопомпа

  Системата на термопомпата се състои от външно и вътрешно тяло. Изборът на място за инсталиране на вътрешно тяло е прост, тъй като няма специални условия, като например да трябва да се постави до комин или резервоар. При ново строителство вътрешното тяло се поставено предимно в мазето. Най-новите модели помпи обаче са и естетически много добре проектирани, така че можете буквално да ги поставите навсякъде в къщата и те ще изглеждат добре навсякъде. Вътрешното тяло първо се свързва с вече инсталирана система от водопроводи или тръби за подово или отопление с радиатори. След това се инсталира външното тяло, което трябва да стои най-вече върху бетон, близо до къщата. И накрая, и двете тела са свързват с електрическите кабели. Това е последвано от излъчване и свързване на двете тела към газоснабдяването (фреон).

  4.2. Управление на термопомпата

  Когато и двете тела са инсталирани, монтирани и свързани така, че да образуват затворена система, се свързват със захранването с вода и електричество.  Ако към електричеството са свързани циркулационна помпа, смесителен вентил и термометър, първо се освобождава газът от външното тяло, а след това отоплителната система се пълни с вода и излъчва. Така задвижването на новата система е завършено и е готова за използване. Много е важно монтьорите да научат бъдещите потребители на начина на работа на системата и на ключовите функции. Управлението на самата система е лесно, въпреки че има много опции за настройка, но трябва да знаете основните характеристики на процеса. Демонстрацията на начина за управление на термопомпата е много важна, защото правилното управление е най-важно за добрата работа и оптималното функциониране.

  Daibau.bg, помагаме при оценка на инвестицията и избор на изпълнител за Вашия дом  Искам оферта на изпълнител
  Последни проекти

  подово отопление

  Имам няколко въпроса за подовото . водно подово на първи етаж. за бани на втори етаж електирческо подово 4410 лв дo 7350 лв

  ........

  покупка и монтаж на термопомпа с водно подово отопление, етаж от къща

  възможно ли е да направите оферта по скица на обекта. Това, което искам да направя е термопомпа с водно подово и алтернативно загряване на водата с печка с водна риза.Прилагам скица с размери, скица на отопляемите области и скица на прозорците (от гледна точка на топлозагуби) 2646 лв дo 4410 лв

  ........

  Термопомпа

  Монтаж на термопомпа 26460 лв дo 44100 лв

  ........

  Искам оферта на изпълнител

  Цeнa, Доставка и монтаж на подово отопление тръба 2300м 3мм подложка 220 квм,
  Термопомпи, Гурмазово

  2250 лв дo 3750 лв

  Цeнa, ВОдно Стенно отопление на къща, 98м2
  Термопомпи, Дупница

  2700 лв дo 4500 лв

  Цeнa, Подово отопление и евентуално термопомпа, 120m2
  Термопомпи, Варна

  6300 лв дo 10500 лв

  Цeнa, термопомпа, бойлер + конвектори, 100 кв. м.
  Термопомпи, София

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Оферта за термопомпа, ок. 10 кв за 128 кв.м., 64 кв. м. на два етажа. Общо 128 кв. м. чиста отопляема площ около 45 кв. м. на етаж или общо 90 кв.м.
  Термопомпи, Костинброд

  7200 лв дo 12000 лв

  Цeнa, Цялостно изграждане на подово отопление с термопомпа, 200 кв, около 200 кв.м
  Термопомпи, Дупница

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Обезвъздушаване на подово, 150
  Термопомпи, Разград

  270 лв дo 450 лв

  Цeнa, сервиз термопомпа, 1
  Термопомпи, Шумен

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Монофазна термопомпа, 9690
  Термопомпи, Чирпан

  5400 лв дo 9000 лв

  Цeнa, Профилактика на термопомпа, 100
  Термопомпи, Нова Загора

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Термопомпа- САМО КОНСУЛТАЦИЯ, 120
  Термопомпи, Жабокрът

  135 лв дo 225 лв

  Цeнa, Термопомпа за къща с размер 70 кв.м., инсталацията в пода е положена, 1 термопомпа, за отопление на къща с размер 70 кв.м.
  Термопомпи, Сливен

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Термопомпа и подово отопление за къща която започва да се изгражда, 200 кв м
  Термопомпи, Хасково

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Монтаж и пускане в експлоатация на Термопомпа Хюндай сплит система ., 90квм
  Термопомпи, Девин

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Трябва ни ОГЛЕД и евентуално след това МОНТАЖ на термопомпа,
  Термопомпи, Стара Загора

  585 лв дo 975 лв

  Цeнa, Термо помпа и подово отопление за ново строителство къща, 200 кв.м.
  Термопомпи, Средец

  10800 лв дo 18000 лв

  Цeнa, Извънгаранционна поддръжка- термопомпена система въздух-въздух LG 12 kW - къща,
  Термопомпи, София

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Термопомпа за къща, 150 кв.м.
  Термопомпи, Плевен

  5400 лв дo 9000 лв

  Цeнa, Пускане в експлоатация на термопомпа- монтирана, но дава грешка,
  Термопомпи, Каолиново

  90 лв дo 150 лв

  Цeнa, Два чилъра и конвекторни радиатори, 160
  Термопомпи, Драгижево

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Термопомпа с подово, 100
  Термопомпи, София

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Термопомпа + подово отопление+ бойлер със серпентина+ конвектори, 40
  Термопомпи, Тъжа

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Консултация, избор и монтаж на термопомра, 120 квм къща
  Термопомпи, Калипетрово

  4500 лв дo 7500 лв

  Цeнa, Термопомпа за отопление и охлаждане, 144 кв.м.
  Термопомпи, Петрич

  4050 лв дo 6750 лв

  Цeнa, oферта за отопление на термопомпа, 120квадрата къща
  Термопомпи, Първомай

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, Изработка и поставяние на подово отопление и Термопомпа, 100кв
  Термопомпи, Карлово

  8550 лв дo 14250 лв

  Цeнa, Само Монтажист на термопомпени системи, 80
  Термопомпи, Ямбол

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Термопомпа въздух вода и монтаж, 200кв. м.
  Термопомпи, Мърчаево

  7650 лв дo 12750 лв

  Цeнa, термомпа , имаме готово подово отопление, 190
  Термопомпи, Разград

  4500 лв дo 7500 лв

  Цeнa, оферта за подово отопление с термопомпа, между 100 и 270 квадрата, в зависимост от цените
  Термопомпи, Куклен

  6300 лв дo 10500 лв

  Цeнa, Термопомпа за къща, 125 кв първи етаж
  Термопомпи, Варна

  7200 лв дo 12000 лв

  Цeнa, Помпа вода вода (кладенец)с подово отопление и боилер и охлаждане, 40-50
  Термопомпи, Павел баня

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Термопомпа и парно, Около 120кв.къща
  Термопомпи, Съединение

  6300 лв дo 10500 лв

  Цeнa, Фирма вносител на термопомпи търси подизпълнител за Монтаж на термопомпи 22кв ,буфер,филтър и циркл.помпа, 1бр, съществуваща отоплителна инсталация
  Термопомпи, Пловдив

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, фирма НайсМаг. Търсим монтажници на Термопомпа за клиента,
  Термопомпи, Видин

  270 лв дo 450 лв

  Цeнa, термопомпа, 500 м²
  Термопомпи, София

  9000 лв дo 15000 лв  Идеи за обзавеждане на дома

  Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

  Термопомпи ценоразпис

  Поискайте необвързваща оферта от фирмата

  257+ Фирми зa Термопомпи
  Безплатни услуги
  Без комисионна
  Вземете оферта