За района

  Архитектура, архитектурни проекти, цени

  Колко струват услугите на архитект? Ако сте решили да започнете ново строителство, обичайната цена на услугите за целия проект, строително разрешение и строителство (ИП – идеен проект, ДСР – документация за строително разрешение и ИП – инвестиционен проект) се движи от 2 700лв. до десетки хиляди лева, според това, какви са вашите виждания за бъдещия ви дом. При избор на архитект, не се ръководете единствено от цената. Ако получите по-евтина оферта, препоръчваме ви да внимавате, защото това може да означава рутинна работа, без много отдаденост и време за вашите желания и изисквания. Цената може да ви се струва прекалено висока, но имайте пред вид, че добрият проект е основа за това, бъдещият ви дом да бъде изцяло съобразен с вашите потребности и точно такъв, какъвто желаете, затова по-добре изберете човек, с когото се разбирате по-добре. Цените на индивидуалния проект на семейни къщи се движат между 2 и 5 % от стойността на инвестицията. Типовите проекти са по-евтини, но всяка промяна носи и друга цена и нямате много възможности за маневриране. Типовите къщи означават приемане на доста компромиси по отношение на обект, в който може би ще проведете и остатъка от живота си. Цената на проект за обновяване или ремонтиране на апартамента, или приспособяване на таванско помещение или мансарда зависи oт големината на проекта и подробностите на плана. Цената на идейния дизайн се движи между 25 и 55 лв/m2.

  На кой архитект да се доверите за проект? Изпратете запитване до подходящи и надеждни архитекти във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълнете формуляра по-долу.

  Бързо получаване на оферта– лесно и безплатно!
  Изпратете запитване

  Цени на проект за получаване на строително разрешение


  Проектна документация за получаване на становище и разрешение за строеж. Всички документи за получаване на разрешение за строеж, архитектурни чертежи за получаване на разрешение за строеж. Проектирането по част "Архитектура" включва основно техническо описание на сградата, ситуация в мащаб 1: 200 или повече, разпределения на основата и всички етажни нива, план на покривната конструкция и покрива, два разреза и всички фасади на сградата в мащаб 1: 100. Има и всички архитектурни чертежи и скици, необходими за разрешение за строеж.

  2700.00 лв/бр

  МНОГО НИСКА ЦЕНА
  3600.00 лв/бр

  СРЕДНA ЦЕНА
  4400.00 лв/бр

  НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
  Искам оферта на изпълнител

  Други цени за Архитектура и дизайн (2024)

  вашето количество

  единица

  приблизителна цена

  вашата цена

  Конструкторско становище относно механичната устойчивост и стабилност на сградата

  Преглед на чертежите на проекта за получаване на разрешение за строеж и конструкторско становище относно механичната устойчивост и стабилност на сградата. Становището се изисква за получаване на разрешение за строеж и не включва статични изчисления на конструкцията или проект на строителната конструкция, който се изработва във фазата на ИП.


  бр

  лв/бр

  лв

  Проучване на строителна физика в рамките на ИП

  Анализ на плановете на ИП и изчисления на строителната физика, проверка на съответствието с техническите разпоредби, изготвяне на изследвания на строителната физика, становище за енергийните характеристики на сградата.


  бр

  лв/бр

  лв

  Проучване за противопожарна защита в рамките на ИП, за жилищна сграда

  Анализ на плановете на ИП, проверка на съответствието с техническите разпоредби, свързани с противопожарната защита в жилищни сгради, разработване на идеи за противопожарна защита и становище от Пожарна служба.


  бр

  лв/бр

  лв

  Проучване за защита от шум в рамките на ИП за по-малко взискателно съоръжение

  Анализ на плановете за ИП, проверка за съответствие с техническите разпоредби, изготвяне на проучване за защита от шум.


  бр

  лв/бр

  лв

  Идеен проект от част "Архитектура" на ИП нa жилищен обект

  Aрхитектурният идеен проект включва анализ на пространствения план и съществуващите ограничения, техническо описание на проекта, изпълнение на проектните изисквания, идейни етажни планове, разрези и фасади в мащаб 1:100.


  бр

  лв/бр

  лв

  Архитектурни планове и технически проекти за получаване на разрешение за строеж (палиативен план)

  Индивидуалният архитектурен проект включва основно техническо описание на сградата, ситуация в мащаб 1: 200 или повече, разпределения на основата и всички етажи, план на покривната конструкция и покрива, два разреза и всички фасади на сградата в мащаб 1:100. Има и всички архитектурни чертежи и скици, необходими за разрешение за строеж.


  бр

  лв/бр

  лв

  Идейни скици на жилището

  Цени на идеен проект на апартамент. Цени на идеен проект на апартамент заедно с разпределенията на етажите в мащаб 1: 100 и разположението на мебелите.


  м2

  лв/м2

  лв

  Промяна на предназначение

  Цени за промяна на предназначението. Промяна на предназначението от работно помещение в ресторант или бар. Цени за провеждане на процедурата за промяна на предназначението, получаване на одобрение и строително разрешение за промяна на предназначението.


  бр

  лв/бр

  лв

  Строителен надзор и поддръжка

  5 кратки обиколки на строителната площадка за координация и съгласуване с изпълнителите. Разглеждане на плановете на изпълнителите и преглед на офертите.


  бр

  лв/бр

  лв
  приблизителна цена
  лв
  Изпратете търсене >

  Разрешение за строеж


  Колко струва разрешение за строеж? Общата цена за изработване и получаване на разрешение за строеж з...

  Проверете и: Разрешение за строеж, Цени

  ИП, проект за изпълнение


  Колко струва ИП (Инвестиционен проект)? Цената на проекта за изпълнение зависи от големината на обек...

  Проверете и: ИП, проект за изпълнение, Цени

  Узаконяване на строителни обекти


  Колко струва узаконяването? Цената за узаконяването на къща зависи, преди всичко, от размера на сгра...

  Проверете и: Узаконяване на сгради, Цени

  Урбанизъм


  Колко струва изготвянето на градоустройствен план? Градоустройственият план е комплексен план, който...

  Проверете и: Градоустройствен план Цени

  Проектиране на осветление


  ...

  Проверете и: Проектиране на осветление, Цени

  Полезен ли Ви беше калкулаторът?

  Архитект, архитектура – всичко, което трябва да знаете

  1. Защо да наемате архитект?

  Архитектът се вслушва в желанията на клиентите и ги комбинира със собствения си професионален опит
  Архитектът се вслушва в желанията на клиентите и ги комбинира със собствения си професионален опит

  Решението за наемане на архитект оскъпява инвестицията в самото начало, но може да ви спести много грижи и пари, с течение на времето и строителството. Пътят до вашата цел (ремонт или строеж на апартамент, къща, производствени помещения ...) без архитект ще бъде много по-дълъг и по-труден и често се случва крайният резултат да не е този, който сте си представяли в началото. Ролята на архитекта е да ви води през проекта, да се съобразява с вашите желания и да добавя нови идеи, както и да предупреждава за възможни трудности и пространствени ограничения. Архитектът е специалист, който ежедневно се сблъсква с проекти, свързани с обкръжаващата ни среда и има богат опит и знания как да действа в определена ситуация.

  С професионалните си знания и опит, той ще гарантира, че всички идеи ще се прехвърлят на хартия и след това в завършена работа. Той/тя може да предвиди много подробности в самото начало и по-късно да ги съчетае с картината на желания проект, като координира изпълнението на работата.

  Архитектът се стреми към функционални, практични и естетически решения. Според вашите желания и изисквания, той може правилно да разположи и ориентира обекта в пространството, рационално и функционално да подреди помещенията, да избере най-добрите материали, крайната обработка, да оформи елементите на оборудването, да пригоди цветовете и всички други детайли, така че пространството, тоест обектът да функционира като смислено, идейно основано и завършено цяло.

  2. Архитектът – носител на проекта и координатор на работата

  Архитектът не ви е необходим само като специалист, който ще изготви проектната документация, но и като човек, който ще ви насочи и ще организира работата своевременно и точно.

  Ролята на архитекта е да планира вътрешното и външното пространство, да подходи професионално към всеки проект, в зависимост от дадената ситуация и нуждите на клиента. В същото време той/тя, въпреки че следва основната идея, напълно разбира, че само добрата идея не е достатъчна - важна е професионалната реализация на проекта на всички нива и във всички фази. Архитектът се вслушва в желанията на клиентите и ги комбинира със собствения си професионален опит. 

  Погрешно се смята, че архитектът е тук, само за да предложи някои идеи и да направи чертежи. Повечето хора мислят, също погрешно, че архитектите прекарват времето си в мислене и проектиране. Истината обаче е различна - много време се отделя в споразумения с клиенти, работа с администрация, с инженери, доставчици, изпълнители ... Архитектът може да спести много на клиента във връзка с администрацията и организацията, което при днешния ритъм на живот съвсем не е незначително.

  Като носител на проекта, архитектът внимателно ръководи и организира работата от първия до последния момент; предвижда разходи и срокове, определя идейната основа, по която прави по-нататъшните планове и, като следствие от това, пълната документация. По време на планирането той/тя си сътрудничи с други специалисти и проектанти, а по време на строителството - с избрани подизпълнители.

  3. Какъв архитект да се избере?

  3.1. Къде да се търси архитект?

  Препоръчваме ви да отделите достатъчно време за това. Попитайте приятели и познати, онези, които може да са ремонтирали апартаменти или да са построили къщи, като при това са работили с архитект. Можете също да потърсите архитекти и онлайн. Една от възможностите е да ни изпратите заявка на портала Daibau.bg (Дайбау) и нашите най-опитни архитекти ще се свържат сами с вас. Можете да видите техните профили на портала и също така, да намерите оценки и мнения на клиенти, които преди това са работили с него/нея. Преди да изберете човек (ако имате нужда от него за строителство), проверете дали той фигурира в регистъра на Камарата на архитектите в България. Разгледайте предишна негова работа, така че да видите дали неговият/нейният стил е по вашия вкус. Обърнете внимание и дали живее наблизо, защото по този начин ще стигате до мястото по-лесно и по-бързо и ще следите работата, ако искате.

  3.2. Как да изберете най-подходящия за себе си архитект?

  Когато направите по-тесен избор на архитекти, с които да говорите, уговорете срещи. За да успее проектът и вие да сте доволни от свършеното, много е важно колко добре се споразумявате и разбирате с архитекта и как общувате. Ако архитектът прекарва достатъчно време с вас, представя добре работата си, съветва ви и оставя добро впечатление, възможността за успешно сътрудничество и положителен резултат е голяма. Преди да отидете при архитекта, би било добре да получите от местното самоуправление цялата информация за местоположението на сградата с точни данни за възможностите за строителство, както и за възможни пречки. По този начин, архитектът ще може да подготви по-точно предложение и да разгледа съществуващите препятствия. Направете списък със своите желания, скицирайте разположението на стаите и всичко останало. При избора на архитект, разбира се, неговата/нейната цена също играе роля, въпреки че това не би трябвало да е от решаващо значение. Когато изберете дадено лице, препоръчваме ви да сключите договор, в който точно и подробно да бъде изброено какво трябва да направи архитектът (вид документация), на каква цена и в рамките на какъв срок.

  3.3. Как да проверите правоспособността на архитекта?

  Ако имате нужда от архитект за изготвяне на проектната документация, той/тя трябва да има валидна диплома от Университета по архитектура, строителство и геодезия и да е регистриран Камарата на архитектите в България, за да извършва дейностите на отговорния архитект.

  Можете да проверите това на връзката: https://kab.bg/registr/arhitekti/ .

  За проектиране на интериор или за незначителни строителни работи, които не изискват разрешение на местното самоуправление, не е необходимо да проверявате за правоспособност.

  4. Процес

  4.1. Изясняване на вашите желания

  Първата среща с архитекта в неговия офис или на терена ще бъде посветена на уточняване на данни като: кои са вашите желания, нужди, идеи; ежедневни навици, начин на живот и ценности. Ако това е работно помещение или обект, фокусът ще бъде върху дейността на предприятието и работната атмосфера. Този подробен списък с лична информация служи да помогне на архитекта да опознае и да разбере напълно вашите цели и желания.

  4.2. Разглеждане на пространството

  Преди да започне проектирането, архитектът ще се нуждае от цялата информация за мястото, парцела, съществуващите обекти и други подобни. Това включва получаване на геодезически и други данни, информация за местоположението, фото документация на местоположението, землището, пространството и други подобни. След това архитектът изисква чертежи на пространството, въз основа на които планирането ще продължи. Архитектът трябва също да провери законите, местните и строителните разпоредби, които ще трябва да спазва.

  4.3. Идейни скици, варианти

  Когато се събере цялата информация и се види реалното състояние на терена, следва изготвянето на идейни скици и чертежи на вашия обект. При това, проектантът ще трябва да се погрижи тези идеи да са хармонична и приложима комбинация от това, което искате, това, което е практично и реално осъществимо и това, какво е разрешено от закона. Подобна идейна скица е вид визия на вашия дом.

  4.4. Идеен проект

  Когато в крайна сметка, изберете един от предлаганите варианти, архитектът ще продължи разработката му и ще направи т.нар. идеен проект. С този документ по-нататък се изискват разрешения и одобрения от компетентните органи за строителство и включване към комуналните мрежи.

  4.5. Проект за получаване на строително разрешение

  Както подсказва името, това са проектът и проектната документация, с които се иска разрешение за строеж от местното самоуправление. Какво точно е включено в документите, се определя от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на Република България.

  Инвестиционният проект (ИП) съдържа цялата информация, необходима за започване на строителството и използването на обекта, и е по-обширен и подробен от проекта за разрешение за строеж. Чертежите в ИП са до такава степен и толкова прецизни, че се използват на строителната площадка. Въз основа на него се прави списък на работите, според който се търсят отделни изпълнители, от които се получават оферти.

  Търсене на добри изпълнители за областта Архитектура и дизайн?

  Daibau.bg, помагаме при оценка на инвестицията и избор на изпълнител за Вашия дом  Искам оферта на изпълнител
  Последни проекти

  укрепване на стара къща( колони, покрив) и строеж на голяма пристройка

  укрепване на старата конструкция. нов покрив . Имам скица за проектиране и строеж. Искам оферта за проект и изпълнение по приложена скица с разпределение. Офертата да включва и разрушаване на стара къща от 70кв м.до ниво етаж /1,60м над терена/, разширение и основите с изграждане на монолитна къща до ключ. 176400 лв дo 294000 лв

  ........

  Архитектура и дизайн-къща

  къща с гараж 6174 лв дo 10290 лв

  ........

  проект за голяма къща

  Да започнеме с идеен проект.... 3528 лв дo 5880 лв

  ........

  Искам оферта на изпълнител

  Цeнa, План, проекти за Преустройство на къща, 146- 2 х73 м2
  Архитектура и дизайн, Добринище

  9000 лв дo 15000 лв

  Цeнa, Архитект за проектиране на дървена рамкова къща, 65 м2
  Архитектура и дизайн, Царевци

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Смяна на статут, 40
  Архитектура и дизайн, Пловдив

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Лекао преустройство на къща.Затваряне на тераси 3 бр.,
  Архитектура и дизайн, София

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, проект на вила лека конструкция, 35
  Архитектура и дизайн, Бургас

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Мнение на специалист за ремонт и укрепване на къща, 80
  Архитектура и дизайн, Силистра

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, конструктивен проект за прозорец, 3
  Архитектура и дизайн, София

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Проект за пристройка,
  Архитектура и дизайн, Перник

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, Нова еднофамилна къща в село Сирищник със среден клас материали, 60-70
  Архитектура и дизайн, Сирищник

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, Помощ в събирането и изготвянето на документацията за строеж,
  Архитектура и дизайн, Горна Оряховица

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Пристройка със стълби,свръзващи първи и втори етаж., 4.10х2.65/5
  Архитектура и дизайн, Ветринци

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Барбекю с веранда 50 м2, 50 м2
  Архитектура и дизайн, Варна

  3150 лв дo 5250 лв

  Цeнa, Ventilation system design,
  Архитектура и дизайн, София

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Навес, веранда към къща- Проект, 30 кв.м.
  Архитектура и дизайн, Божичен

  720 лв дo 1200 лв

  Цeнa, Външен дизайн за кулинарен магазин,
  Архитектура и дизайн, Казанлък

  450 лв дo 750 лв

  Цeнa, Промяна в дизайна на стара къща, 65.кв с приземен етаж
  Архитектура и дизайн, Сливен

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, Становище по част Конструктивна към идеен проект, 177 кв.м.
  Архитектура и дизайн, Димитровград

  180 лв дo 300 лв

  Цeнa, Артитектурен проект за ново строителство къща на един етаж, 180 м2
  Архитектура и дизайн, Ловеч

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Изготвяне на проект за магазин 18 кв, 18 кв. метра
  Архитектура и дизайн, Перник

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Проект за лятна кухня за удължаване на разрешително, 77 кв. м
  Архитектура и дизайн, Варна

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Изготвяне на проект за къща тип сглобяема- не дървена конструкция, 65 кв
  Архитектура и дизайн, Бургас

  1800 лв дo 3000 лв

  Цeнa, Инжинер конструктор за проверка на сграда, 1
  Архитектура и дизайн, Видин

  270 лв дo 450 лв

  Цeнa, Интериорен дизайн на нов апартамент 60 кв, 60
  Архитектура и дизайн, Стара Загора

  1080 лв дo 1800 лв

  Цeнa, Консултация с интериорен дизайнер за изготвяне на проект за интериорен дизайн на етаж от къща с площ около 60 кв. м., Около 60 кв.м., в които е включена и приобщена тераса.
  Архитектура и дизайн, Дупница

  630 лв дo 1050 лв

  Цeнa, Къща монолит, 36
  Архитектура и дизайн, Стамболийски

  540 лв дo 900 лв

  Цeнa, стройтелство в марково пловдив , комплекс от 4ри къщи по 150 кв., 150
  Архитектура и дизайн, Марково

  1080 лв дo 1800 лв

  Цeнa, Архитектурен проект за еднофамилна къща, 180
  Архитектура и дизайн, София

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, план на къща, 120kv
  Архитектура и дизайн, Пловдив

  1350 лв дo 2250 лв

  Цeнa, Проект за малка къща на терен с ток и вода., 60кв.м
  Архитектура и дизайн, Бяла

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, нужда от 2 оферти за строителство на 2 или 3 еднакви къщи,
  Архитектура и дизайн, Бургас

  0 лв дo 0 лв

  Цeнa, Архитектурен проект за преустройство на магазин, 60 м2
  Архитектура и дизайн, Пловдив

  360 лв дo 600 лв

  Цeнa, Провкт за пристроика до къщата с изменение в покрива тип вилен, 50кв
  Архитектура и дизайн, Бобов дол

  630 лв дo 1050 лв

  Цeнa, Нова сграда за хранителен магазин,
  Архитектура и дизайн, Пазарджик

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, Проект на Къща от до за 80кв,
  Архитектура и дизайн, София

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, двуетажни две на калкан, 100 кв.м.
  Архитектура и дизайн, Резово

  900 лв дo 1500 лв

  Цeнa, Промяна в предназначението по време на строеж на магазин в дентален к-(клиента предпочита да й се пише чрез платформата или на моблитния телефон след , 50
  Архитектура и дизайн, София

  1800 лв дo 3000 лв  Идеи за обзавеждане на дома

  Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

  Архитектура и дизайн ценоразпис

  Поискайте необвързваща оферта от фирмата

  372+ Фирми зa Архитектура и дизайн
  Безплатни услуги
  Без комисионна
  Вземете оферта