Архитектура, архитектурни проекти, цени

Колко струват услугите на архитект? Ако сте решили да започнете ново строителство, обичайната цена на услугите за целия проект, строително разрешение и строителство (ИП – идеен проект, ДСР – документация за строително разрешение и ИП – инвестиционен проект) се движи от 2 700лв. до десетки хиляди лева, според това, какви са вашите виждания за бъдещия ви дом. При избор на архитект, не се ръководете единствено от цената. Ако получите по-евтина оферта, препоръчваме ви да внимавате, защото това може да означава рутинна работа, без много отдаденост и време за вашите желания и изисквания. Цената може да ви се струва прекалено висока, но имайте пред вид, че добрият проект е основа за това, бъдещият ви дом да бъде изцяло съобразен с вашите потребности и точно такъв, какъвто желаете, затова по-добре изберете човек, с когото се разбирате по-добре. Цените на индивидуалния проект на семейни къщи се движат между 2 и 5 % от стойността на инвестицията. Типовите проекти са по-евтини, но всяка промяна носи и друга цена и нямате много възможности за маневриране. Типовите къщи означават приемане на доста компромиси по отношение на обект, в който може би ще проведете и остатъка от живота си. Цената на проект за обновяване или ремонтиране на апартамента, или приспособяване на таванско помещение или мансарда зависи oт големината на проекта и подробностите на плана. Цената на идейния дизайн се движи между 25 и 55 лв/m2.

На кой архитект да се доверите за проект? Изпратете запитване до подходящи и надеждни архитекти във вашия район - безплатно и без ангажименти! Достатъчно е да попълнете формуляра по-долу.

Поискайте оферта:
ИЗПРАТЕТЕ ЗАПИТВАНЕ

ЦЕНИ НА ПРОЕКТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО РАЗРЕШЕНИЕ


Проектна документация за получаване на становище и разрешение за строеж. Всички документи за получаване на разрешение за строеж, архитектурни чертежи за получаване на разрешение за строеж. Проектирането по част "Архитектура" включва основно техническо описание на сградата, ситуация в мащаб 1: 200 или повече, разпределения на основата и всички етажни нива, план на покривната конструкция и покрива, два разреза и всички фасади на сградата в мащаб 1: 100. Има и всички архитектурни чертежи и скици, необходими за разрешение за строеж.

2700.00 лв/бр

МНОГО НИСКА ЦЕНА
лв/бр

СРЕДНA ЦЕНА
4400.00 лв/бр

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Архитектура, архитектурни проекти, цени

ДРУГИ ЦЕНИ ЗА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН

вашето количество

единица

приблизителна цена

вашата цена

Идеен проект от част "Архитектура" на ИП нa жилищен обект

Aрхитектурният идеен проект включва анализ на пространствения план и съществуващите ограничения, техническо описание на проекта, изпълнение на проектните изисквания, идейни етажни планове, разрези и фасади в мащаб 1:100.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Архитектурни планове и технически проекти за получаване на разрешение за строеж (палиативен план)

Индивидуалният архитектурен проект включва основно техническо описание на сградата, ситуация в мащаб 1: 200 или повече, разпределения на основата и всички етажи, план на покривната конструкция и покрива, два разреза и всички фасади на сградата в мащаб 1:100. Има и всички архитектурни чертежи и скици, необходими за разрешение за строеж.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Конструкторско становище относно механичната устойчивост и стабилност на сградата

Преглед на чертежите на проекта за получаване на разрешение за строеж и конструкторско становище относно механичната устойчивост и стабилност на сградата. Становището се изисква за получаване на разрешение за строеж и не включва статични изчисления на конструкцията или проект на строителната конструкция, който се изработва във фазата на ИП.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Проучване на строителна физика в рамките на ИП

Анализ на плановете на ИП и изчисления на строителната физика, проверка на съответствието с техническите разпоредби, изготвяне на изследвания на строителната физика, становище за енергийните характеристики на сградата.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Проучване за противопожарна защита в рамките на ИП, за жилищна сграда

Анализ на плановете на ИП, проверка на съответствието с техническите разпоредби, свързани с противопожарната защита в жилищни сгради, разработване на идеи за противопожарна защита и становище от Пожарна служба.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Проучване за защита от шум в рамките на ИП за по-малко взискателно съоръжение

Анализ на плановете за ИП, проверка за съответствие с техническите разпоредби, изготвяне на проучване за защита от шум.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Промяна на предназначение

Цени за промяна на предназначението. Промяна на предназначението от работно помещение в ресторант или бар. Цени за провеждане на процедурата за промяна на предназначението, получаване на одобрение и строително разрешение за промяна на предназначението.


лв

лв/бр

бр
търсене>

Идейни скици на жилището

Цени на идеен проект на апартамент. Цени на идеен проект на апартамент заедно с разпределенията на етажите в мащаб 1: 100 и разположението на мебелите.


лв

лв/м2

м2
търсене>

Строителен надзор и поддръжка

5 кратки обиколки на строителната площадка за координация и съгласуване с изпълнителите. Разглеждане на плановете на изпълнителите и преглед на офертите.


лв

лв/бр

бр
търсене>
ЗАЕДНО:
ИЗПРАТЕТЕ ТЪРСЕНЕ >

Разрешение за строеж


Колко струва разрешение за строеж? Общата цена за изработване и получаване на разрешение за строеж з...

Проверете и: Разрешение за строеж, Цени

ИП, проект за изпълнение


Колко струва ИП (Инвестиционен проект)? Цената на проекта за изпълнение зависи от големината на обек...

Проверете и: ИП, проект за изпълнение, Цени

Узаконяване на строителни обекти


Колко струва узаконяването? Цената за узаконяването на къща зависи, преди всичко, от размера на сгра...

Проверете и: Узаконяване на сгради, Цени

Урбанизъм


Колко струва изготвянето на градоустройствен план? Градоустройственият план е комплексен план, който...

Проверете и: Градоустройствен план Цени

Проектиране на осветление


...

Проверете и: Проектиране на осветление, Цени

Полезен ли ви беше калкулаторът?

Идеи за обзавеждане на дома

Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

Архитект, архитектура – всичко, което трябва да знаете

1. Защо да наемате архитект?

Архитектът се вслушва в желанията на клиентите и ги комбинира със собствения си професионален опит
Архитектът се вслушва в желанията на клиентите и ги комбинира със собствения си професионален опит

Решението за наемане на архитект оскъпява инвестицията в самото начало, но може да ви спести много грижи и пари, с течение на времето и строителството. Пътят до вашата цел (ремонт или строеж на апартамент, къща, производствени помещения ...) без архитект ще бъде много по-дълъг и по-труден и често се случва крайният резултат да не е този, който сте си представяли в началото. Ролята на архитекта е да ви води през проекта, да се съобразява с вашите желания и да добавя нови идеи, както и да предупреждава за възможни трудности и пространствени ограничения. Архитектът е специалист, който ежедневно се сблъсква с проекти, свързани с обкръжаващата ни среда и има богат опит и знания как да действа в определена ситуация.

С професионалните си знания и опит, той ще гарантира, че всички идеи ще се прехвърлят на хартия и след това в завършена работа. Той/тя може да предвиди много подробности в самото начало и по-късно да ги съчетае с картината на желания проект, като координира изпълнението на работата.

Архитектът се стреми към функционални, практични и естетически решения. Според вашите желания и изисквания, той може правилно да разположи и ориентира обекта в пространството, рационално и функционално да подреди помещенията, да избере най-добрите материали, крайната обработка, да оформи елементите на оборудването, да пригоди цветовете и всички други детайли, така че пространството, тоест обектът да функционира като смислено, идейно основано и завършено цяло.

2. Архитектът – носител на проекта и координатор на работата

Архитектът не ви е необходим само като специалист, който ще изготви проектната документация, но и като човек, който ще ви насочи и ще организира работата своевременно и точно.

Ролята на архитекта е да планира вътрешното и външното пространство, да подходи професионално към всеки проект, в зависимост от дадената ситуация и нуждите на клиента. В същото време той/тя, въпреки че следва основната идея, напълно разбира, че само добрата идея не е достатъчна - важна е професионалната реализация на проекта на всички нива и във всички фази. Архитектът се вслушва в желанията на клиентите и ги комбинира със собствения си професионален опит. 

Погрешно се смята, че архитектът е тук, само за да предложи някои идеи и да направи чертежи. Повечето хора мислят, също погрешно, че архитектите прекарват времето си в мислене и проектиране. Истината обаче е различна - много време се отделя в споразумения с клиенти, работа с администрация, с инженери, доставчици, изпълнители ... Архитектът може да спести много на клиента във връзка с администрацията и организацията, което при днешния ритъм на живот съвсем не е незначително.

Като носител на проекта, архитектът внимателно ръководи и организира работата от първия до последния момент; предвижда разходи и срокове, определя идейната основа, по която прави по-нататъшните планове и, като следствие от това, пълната документация. По време на планирането той/тя си сътрудничи с други специалисти и проектанти, а по време на строителството - с избрани подизпълнители.

3. Какъв архитект да се избере?

3.1. Къде да се търси архитект?

Препоръчваме ви да отделите достатъчно време за това. Попитайте приятели и познати, онези, които може да са ремонтирали апартаменти или да са построили къщи, като при това са работили с архитект. Можете също да потърсите архитекти и онлайн. Една от възможностите е да ни изпратите заявка на портала Daibau.bg (Дайбау) и нашите най-опитни архитекти ще се свържат сами с вас. Можете да видите техните профили на портала и също така, да намерите оценки и мнения на клиенти, които преди това са работили с него/нея. Преди да изберете човек (ако имате нужда от него за строителство), проверете дали той фигурира в регистъра на Камарата на архитектите в България. Разгледайте предишна негова работа, така че да видите дали неговият/нейният стил е по вашия вкус. Обърнете внимание и дали живее наблизо, защото по този начин ще стигате до мястото по-лесно и по-бързо и ще следите работата, ако искате.

3.2. Как да изберете най-подходящия за себе си архитект?

Когато направите по-тесен избор на архитекти, с които да говорите, уговорете срещи. За да успее проектът и вие да сте доволни от свършеното, много е важно колко добре се споразумявате и разбирате с архитекта и как общувате. Ако архитектът прекарва достатъчно време с вас, представя добре работата си, съветва ви и оставя добро впечатление, възможността за успешно сътрудничество и положителен резултат е голяма. Преди да отидете при архитекта, би било добре да получите от местното самоуправление цялата информация за местоположението на сградата с точни данни за възможностите за строителство, както и за възможни пречки. По този начин, архитектът ще може да подготви по-точно предложение и да разгледа съществуващите препятствия. Направете списък със своите желания, скицирайте разположението на стаите и всичко останало. При избора на архитект, разбира се, неговата/нейната цена също играе роля, въпреки че това не би трябвало да е от решаващо значение. Когато изберете дадено лице, препоръчваме ви да сключите договор, в който точно и подробно да бъде изброено какво трябва да направи архитектът (вид документация), на каква цена и в рамките на какъв срок.

3.3. Как да проверите правоспособността на архитекта?

Ако имате нужда от архитект за изготвяне на проектната документация, той/тя трябва да има валидна диплома от Университета по архитектура, строителство и геодезия и да е регистриран Камарата на архитектите в България, за да извършва дейностите на отговорния архитект.

Можете да проверите това на връзката: https://kab.bg/registr/arhitekti/ .

За проектиране на интериор или за незначителни строителни работи, които не изискват разрешение на местното самоуправление, не е необходимо да проверявате за правоспособност.

4. Процес

4.1. Изясняване на вашите желания

Първата среща с архитекта в неговия офис или на терена ще бъде посветена на уточняване на данни като: кои са вашите желания, нужди, идеи; ежедневни навици, начин на живот и ценности. Ако това е работно помещение или обект, фокусът ще бъде върху дейността на предприятието и работната атмосфера. Този подробен списък с лична информация служи да помогне на архитекта да опознае и да разбере напълно вашите цели и желания.

4.2. Разглеждане на пространството

Преди да започне проектирането, архитектът ще се нуждае от цялата информация за мястото, парцела, съществуващите обекти и други подобни. Това включва получаване на геодезически и други данни, информация за местоположението, фото документация на местоположението, землището, пространството и други подобни. След това архитектът изисква чертежи на пространството, въз основа на които планирането ще продължи. Архитектът трябва също да провери законите, местните и строителните разпоредби, които ще трябва да спазва.

4.3. Идейни скици, варианти

Когато се събере цялата информация и се види реалното състояние на терена, следва изготвянето на идейни скици и чертежи на вашия обект. При това, проектантът ще трябва да се погрижи тези идеи да са хармонична и приложима комбинация от това, което искате, това, което е практично и реално осъществимо и това, какво е разрешено от закона. Подобна идейна скица е вид визия на вашия дом.

4.4. Идеен проект

Когато в крайна сметка, изберете един от предлаганите варианти, архитектът ще продължи разработката му и ще направи т.нар. идеен проект. С този документ по-нататък се изискват разрешения и одобрения от компетентните органи за строителство и включване към комуналните мрежи.

4.5. Проект за получаване на строително разрешение

Както подсказва името, това са проектът и проектната документация, с които се иска разрешение за строеж от местното самоуправление. Какво точно е включено в документите, се определя от Закона за устройство на територията (ЗУТ) на Република България.

Инвестиционният проект (ИП) съдържа цялата информация, необходима за започване на строителството и използването на обекта, и е по-обширен и подробен от проекта за разрешение за строеж. Чертежите в ИП са до такава степен и толкова прецизни, че се използват на строителната площадка. Въз основа на него се прави списък на работите, според който се търсят отделни изпълнители, от които се получават оферти.

DAIBAU.BG, ПОМАГАМЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВАШИЯ ДОМКОНСУЛТАЦИЯ ЗА ИЗИЛАНЕ НА ПЛОЧА ЗА ТЕРАСА

Къщата се намира в с. Селянин, общ. Ихтиман (вилна зона над Вакарел). Къщата се нуждае от подмяна на старата покривна конструкция с нова. Изграждане на водопровод (система за снабдяване с питейна вода) и канализация (система за отвеждане на септини води). Изливане на бетонна плоча за тераса и поставяне на капандура, от която да се излиза на терасата. 1764 1 дo 2940 лв


........

ПРОЕКТ ПО ЧАСТ АРХИТЕКТУРА

еднофамилна къща на 2,5 етажа с гаражи 2646 1 дo 4410 лв


........

ОЦЕНКА НА КЪЩА В ГР. СОФИЯ С ЦЕЛ ПРОДАЖБА

Оценка на къща с дворно място, с цел продажба. 176.4 1 дo 294 лв


........

ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦEНA, АРХИТЕКТ ЗА РЕСТАВРИРАНЕ НА СТАРА КЪЩА, КЪЩАТА Е НА ДВА ЕТАЖА КАТО ЕДИНИЯ ЕТАЖ Е ОКОЛО 64КВ.М
Архитектура и дизайн, Хисаря

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, ЦЯЛОСТЕН ПРОВКТ НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА НА ДВА ЕТАЖА, 140КВ
Архитектура и дизайн, София

1305 лв дo 2175 лв

ЦEНA, ОЦЕНКА НА ИЗВЪРШЕНА РЕМОНТНА ДЕЙНОСТ., 30
Архитектура и дизайн, София

45 лв дo 75 лв

ЦEНA, ПРОЕКТИРАНЕ НА КЪЩА, 200-250
Архитектура и дизайн, Осоица

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, РАЗРУШАВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО НА ЕДИН ЕТАЖ, ПОКРИВ, 60 КВ.М.
Архитектура и дизайн, Куклен

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА КЪЩА , РЗП 180-190КВ.М.
Архитектура и дизайн, Бургас

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, ПРОЕКТ, ВСИЧКИ ЧАСТИ, РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ, 99 КВ.М.
Архитектура и дизайн, Зидарци

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, ПРОЕКТ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БАНЯ И ТОАЛЕТНА, 5/ 3М
Архитектура и дизайн, Дупница

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, ИМАМ МАГАЗИН В ПЛОВДИВ НА СТОПАНСКИ ТОК. ИСКАМ ДА НАПРАВЯ НУЖНО,БИТОВ, 32
Архитектура и дизайн, Пловдив

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, КЪЩА, 72КВ.+ТАВАНСКИ ЕТАЖ
Архитектура и дизайн, Каменар

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, СТРОИТЕЛНА ИНСПЕКЦИЯ НА ИМОТ ЗА РЕМОНТ, 180КВ.М.
Архитектура и дизайн, Габрово

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗИМНА ГРАДИНА НА ТЕРАСАТА (С РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ) , 20КВ М
Архитектура и дизайн, София

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, КЪЩА 120 КВМ ЕДИН ЕТАЖ,
Архитектура и дизайн, Труд

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДНОЕТАЖНА КЪЩА 140 М2 ОТ ОСНОВИ ДО КЛЮЧ, 140
Архитектура и дизайн, Дончево

4500 лв дo 7500 лв

ЦEНA, СМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОТ БАНКОВ КЛОН НА ЗЪБОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ, 250
Архитектура и дизайн, София

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, ПРОЕКТИРАНЕ НА САМОСТОЯТЕЛНО ЖИЛИЩЕ ОТ ИМОТ НАСЛЕДСТВЕН, ПРИТЕЖАВАМЕ 75 КВАДРАТА ОТ 100 КВАДРАТНО ЖИЛИЩЕ
Архитектура и дизайн, Русе

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН ЗА ВТОРИ ЕТАЖ, 50
Архитектура и дизайн, Елин Пелин

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, SMQNA NA STATUT, 35
Архитектура и дизайн, Пловдив

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ПРОЕКТИРАНЕ 2 СПАЛНИ, 40
Архитектура и дизайн, София

720 лв дo 1200 лв

ЦEНA, ШПАКЛОВКА, ДВУСТАЕН 42М2
Архитектура и дизайн, Надежда 3

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, СМЯНА НА СТАТУТ ОТ ОФИС НА ЖИЛИЩЕ.ГР ПАЗАРДЖИК .ЦЕНА., 50
Архитектура и дизайн, Пазарджик

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, ПРОМЯНА СТАТУТ ОТ ОФИС ЗА ЖИВЕЕНЕ,БЕЗ СТРОИТЕЛНИ РЕМОНТИ, 37
Архитектура и дизайн, Пловдив

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, ПРОЕКТ И ИЗРАБОТКА НА ДВА ДРЕШНИКА И ГАРДЕРОБИ, 13 КВ.
Архитектура и дизайн, Драгалевци

2700 лв дo 4500 лв

ЦEНA, КОНСТРУКТИВЕН ПРОЕКТ НА ПРИСТРОЙКА КЪМ БУНГАЛО, 60 КВ. М
Архитектура и дизайн, София

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, ИДЕЕН АХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА, ОКОЛО 300 КВ. М РЗП
Архитектура и дизайн, Пловдив

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, ПРОЕКТ НА ЕТАЖ ОТ КЪЩА, ПОД 100 КВ. М.
Архитектура и дизайн, Смолян

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, ВЪТРЕШЕН ДИЗАЙН, 60
Архитектура и дизайн, Братя Даскалови

1350 лв дo 2250 лв

ЦEНA, ОЦЕНКА НА СТАТИКАТА НА СТАРА КЪЩА. ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ПОКРИВА,
Архитектура и дизайн, Голям извор

450 лв дo 750 лв

ЦEНA, РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАШ МАГАЗИН СЪС СКЛАД, 80
Архитектура и дизайн, Лясковец

630 лв дo 1050 лв

ЦEНA, АРИТЕКТУРНО И КОНСТРУКТИВНО СТАНОВИЩЕЗА СМЯНА НА СТАТУТ, 41КВ ОФИС В ЗЪБ.КАБИНЕТ
Архитектура и дизайн, Варна

270 лв дo 450 лв

ЦEНA, РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КЪЩА И ДВОР, 300
Архитектура и дизайн, Плевен

1800 лв дo 3000 лв

ЦEНA, НАПРАВА НА ВИЛА , 100
Архитектура и дизайн, Радомир

2700 лв дo 4500 лв

ЦEНA, ПРОЕКТ ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РИЕ, 8 М
Архитектура и дизайн, Пазарджик

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, ФОТОТАПЕТ , 2М НА 2М КВАДРАТНА СТЕНА
Архитектура и дизайн, Силистра

135 лв дo 225 лв

ЦEНA, АРХИТЕКТУРЕН ПРОЕКТ ЗА КЪЩА , 65-70 КВ.М
Архитектура и дизайн, София

1260 лв дo 2100 лв

ЦEНA, СМЯНА НА СТАТУТ НА ПОМЕЩЕНИЕ ОТ ОФИС И САЛОН ЗА КРАСОТА В ЖИЛИЩЕ, 100 КВ.М
Архитектура и дизайн, Пловдив

450 лв дo 750 лвВижте други завършени проекти и цени

Архитектура и дизайн ЦЕНОРАЗПИС

Поискайте необвързваща оферта от фирмата

332+ ФИРМИ ЗA АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
БЕЗ КОМИСИОННА
ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА

ТЪРСЕНЕ НА ДОБРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОБЛАСТТА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН?

 • Архитектура и дизайн София
 • Архитектура и дизайн Бургас
 • Архитектура и дизайн Варна
 • Архитектура и дизайн Пловдив
 • Архитектура и дизайн Русе
 • Архитектура и дизайн Асеновград
 • Архитектура и дизайн Благоевград
 • Архитектура и дизайн Велико Търново
 • Архитектура и дизайн Видин
 • Архитектура и дизайн Враца
 • Архитектура и дизайн Габрово
 • Архитектура и дизайн Горна Оряховица
 • Архитектура и дизайн Димитровград
 • Архитектура и дизайн Добрич
 • Архитектура и дизайн Дупница
 • Архитектура и дизайн Казанлък
 • Архитектура и дизайн Кърджали
 • Архитектура и дизайн Кюстендил
 • Архитектура и дизайн Ловеч
 • Архитектура и дизайн Монтана
 • Архитектура и дизайн Пазарджик
 • Архитектура и дизайн Перник
 • Архитектура и дизайн Петрич
 • Архитектура и дизайн Плевен
 • Архитектура и дизайн Разград
 • Архитектура и дизайн Сандански
 • Архитектура и дизайн Свищов
 • Архитектура и дизайн Силистра
 • Архитектура и дизайн Сливен
 • Архитектура и дизайн Смолян
 • Архитектура и дизайн Стара Загора
 • Архитектура и дизайн Търговище
 • Архитектура и дизайн Хасково
 • Архитектура и дизайн Шумен
 • Архитектура и дизайн Ямбол
 • Архитектура и дизайн Самоков
 • © 2023 DaiBau.bg | Всички права са запазени