Ново строителство Цени

Колко струва ново строителство? Изграждането на нова къща е голямо начинание, но в началото можете да спестите малко пари. Фасадните работи са скъпи и най-добре е, когато формата на къщата е съвсем проста и компактна. Вътрешният гараж е, например, много скъпо и непрактично решение, затова ви предлагаме вместо това да изберете навес. Ако изберете обикновен покрив или прости детайли, това ще бъде по-евтино от украсяващи елементи и взискателните гипсови работи. Също така ще спестите много, ако решите къщата да има модерна, отворена основа. Това ще означава, по-малко интериорни врати и преградни стени и в същото време, по-малко електрически и ВиК инсталации. Повече по-малки бани са по-скъпо решение от голяма баня с отделна тоалетна. Подобни неща най-вече влияят върху цената на къщата и когато определите всичко, фокусирайте се върху избора на материали и изпълнители. Изчислено е, че реалната цена за изграждане на къща е между 520 и 680 лв/m2. Обърнете специално внимание на инсталациите, защото те възлизат на 23-27% от общата стойност на строителството. Строителните разходи могат да варират много, така че следете движението на цените, проверявайте добре изпълнителите и не приемайте най-евтините оферти. За да получите точна цена, изпратете запитване до най-опитните ни изпълнители на ново строителство и те ще ви отговорят с възможни оферти. Също така, сме подготвили редица съвети за новото строителство на къщи. Щастливо строителство!

Поискайте оферта:
ИЗПРАТЕТЕ ТЪРСЕНЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА - ЦЕНИ


Изграждане на къща до 3-та фаза на строителство. Цени за изкопни работи, основи, бетонни и зидарски работи, монтаж на покривно покритие, покривни и довършителни работи.

240.00 лв/м2

МНОГО НИСКА ЦЕНА
лв/м2

СРЕДНA ЦЕНА
400.00 лв/м2

НАЙ-ВИСОКА ЦЕНА
ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Ново строителство Цени

ДРУГИ ЦЕНИ ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО

вашето количество

единица

приблизителна цена

вашата цена

Цени на тухлена къща "до ключ“

Цени на класически построена фамилна къща до 5-та фаза на строителство. Цени на тухлена къща "до ключ" със средно качествен материал, 150 m2.


лв

лв/м2

м2
търсене>

Цени на тухлена къща до четвърта фаза

Цени на класическо строителство до 4-та фаза на строителството. Цени за стоителство на външно завършена сграда. Цени за полагане на основата, бетониране и зидария, покрив и фасада. Цени на строителство със средно качество без комунални връзки.


лв

лв/м2

м2
търсене>
ЗАЕДНО:
ИЗПРАТЕТЕ ТЪРСЕНЕ >

Сглобяеми къщи


Колко струва монтажното строителство? Цените на сглобяемите къщи се различават, преди всичко, от про...

Проверете и: Сглобяеми къщи цени

Дървени къщи


Колко струва дървена къща? В зависимост от наличността, качеството и вида на дървения материал, дърв...

Проверете и: Дървени къщи цени

Строителство на къщи "до ключ"


Koлкo струва ново строителство, т.нар. „до ключ“ на къща? Преценено e, че цената на къща „до ключ“, ...

Проверете и: Строителство на къщи "до ключ" цени

Нискоенергийни къщи


Колко струва нискоенергийна къща?? Изграждането на такъв тип къща е дългосрочна инвестиция. Цената з...

Проверете и: Строителство на нискоенергийни къщи цени

Пасивни къщи


Колко струва пасивната къща? Цената на пасивна сглобяема къща „до ключ“ зависи най-вече от доставчик...

Проверете и: Пасивна къща Цени

Строителен инженеринг


...

Проверете и: Строителен инженеринг цена

Полезен ли ви беше калкулаторът?

Идеи за обзавеждане на дома

Списание със свежи идеи и съвети от нашите автори за организиране на вашето жилищно пространство

Ново строителство - всичко, което трябва да знаете

1. Какво трябва да знаете, преди да започнете да строите?

Решили сте да построите къща. Имате парцел, уредили сте останалото и дори знаете как бихте искали да изглежда вашият дом. И сега какво? Първата следваща стъпка е да потърсите архитект, който ще прехвърли всички ваши идеи върху хартия и ще събере цялата необходима информация за условията и възможностите на строителството - геодезическо проучване например, без което планирането дори не може да започне. Геодезическото проучване трябва да съдържа точни данни за съществуващото състояние - има ли обекти върху парцела и какви, каква е конфигурацията на терена и земята, както и цялата възможна съществуваща подземна и надземна инфраструктура (вода, електричество, канализация, и т.н.). Накратко, това е първата стъпка от целия процес на изработване на проекта, който е разделен на три части: проектна задача, идеен проект и технически проект.

Имате парцел и знаете как бихте искали да изглежда вашият дом. И сега какво?
Имате парцел и знаете как бихте искали да изглежда вашият дом. И сега какво?

1.1. Проектна задача

Това, всъщност, е професионално описание на вашите желания и данни за реалната ситуация на място. Проектната задача съдържа многобройни и необходими задачи за по-нататъшна подготовка на документацията, които са разделени на четири групи: общи данни, данни за строителната площадка, строителни данни и данни за инсталации и оборудване.

1.2. Идеен проект на къщата

Въз основа на това, което бихте искали, геодезическото проучване и няколко други документа, пълноправният архитект може да се справи с идейния проект на къщата и нейното позициониране върху парцела. Идейният проект се състои от основи, раздели, описания, изчисления, оценки и различни други подробности. Ако, като инвеститор, искате да видите как би изглеждало това, което си представяте в крайна сметка в реални условия, архитектът може да направи триизмерен модел на вашата къща. Пълноправният проектант ще се погрижи къщата да отговаря на валидните разпоредби и едновременно с това да бъде тази къща, която сте искали. Когато идейният проект е завършен, преминава се към условията на местоположението. Условията на местоположението са инструкции и разпоредби, които трябва да се спазват при изграждането на пътя за достъп и връзката му с обществения, както и тези, свързани с комунални връзки и проводи и т.н. Всички тези разрешения, решения и одобрения се издават от компетентните административни и органи на местното самоуправление, отговарящи за опазването на инфраструктурата, природното и културното наследство. Ако нямат възражения, те ще дадат положително становище и ще издадат съответните документи.

1.3. Технически проект

Въз основа на приетия идеен проект, архитектът отива стъпка по-далеч - работи по документацията за строежа, тоест техническия проект. Това е окончателното решение за функционалността, подробното определяне на конструкцията и външния вид на сградата и точно изчислената и прогнозна стойност. Включени са технологични и строителни, както и други проекти на инсталациите и оборудването в домакинството. Освен това са необходими и удостоверения за всички платени такси, всички строителни документи и одобрения, които сте получили, както и удостоверение за собственост. Според новия Закон за строителството от 2018 г. цялата процедура по издаване на разрешение за строеж не трябва да продължава повече от 28 дни. Ако няма възражения и връщане на проекта за преработване, разрешението за строеж ще влезе в сила.

1.4. Работен проект

Работен проект (РП), архитектът обикновено прави, докато чака разрешение за строеж. Състои се от архитектурен проект и статични изчисления, проекти на електрически и механични инсталации. Всеки от тези проекти се извършва от един от пълноправните специалисти от съответния бранш и всеки от тях носи отговорност за своята работа. Тези проекти, също така, съдържат описи на строителните работи, които се изпращат на изпълнителите при поискване на оферти. В допълнение към всичко по-горе има и по-малки, но не по-маловажни изчисления - строителна физика, звукова защита и пожарна безопасност.

2.  Избор на изпълнители                           

2.1. Опис на строителните работи (количествена сметка)

Преди да изберете изпълнителя и да започнете строителството, е необходимо да съставите подробен опис на работите, т. нар. количествена сметка, и необходимите видове и количества материали. Тази количествена сметка, като част от строителния проект може да бъде съставена от архитекта-проектант или от друг строителен проектант. Много е важно списъкът с работите да е възможно най-подробен и точен, тъй като така погледът върху разходите ще бъде по-точен. Въз основа на количествената сметка, изпълнителите ще ви изпратят и своите оферти.

2.2. Събиране на оферти от изпълнители и окончателен избор

Клиентът често предоставя организацията на строителния проект, включително избора на изпълнители и строителния надзор, на проектантско бюро. Това важи особено при покупката и изграждането на сглобяема къща по системата "до ключ", където оферентът може да води целия процес от огледа на парцела до финализирането. Ако обаче възнамерявате лично да изберете един основен изпълнител или няколко отделни, много е важно да правите това систематично и, ако е възможно, в сътрудничество с независим строителен специалист или с избран от вас ръководител, въз основа на препоръки. На практика често се оказва, че е грешка, ако инвеститорът сам намери изпълнителите на отделните фази на строителството и сам координира работата им. По този начин работата често се забавя, има много усложнения, отклонения от първоначалните цени, забавянията са по-чести и строителството може да се окаже доста скъпо. В тази връзка, изборът на главен изпълнител, който има свои подизпълнители, се оказва по-доброто решение. По този начин отговорността за координирана работа, спазване на графика и на разходите, се прехвърля върху основния изпълнител, а инвеститорът решава всички възможни проблеми въз основа на един договор. На първо място, обаче, е много важно да се проверят всички препоръки при вземане на решение за изпълнителя, както и за проектанта и строителния надзор; добрият опит на приятели и познати също е добре дошъл.   

2.3. Строителен надзор

Надзорният орган на строителните работи, който на практика се нарича строителен надзор, всъщност може да бъде едно или повече лица, професионалисти с квалификация на проектант и на изпълнител. Проектантът на обекта също може да упражнява строителен надзор, но само ако той не е изпълнител. Ако притежава необходимата квалификация, и самият инвеститор може да извършва строителен надзор. Изпълнителят, обаче, не може да упражнява едновременно и надзор. Отговорността на строителния надзор е, преди всичко, да се гарантира, че строежът е в съответствие с разрешението за строеж, и от друга страна, да се работи качествено и съгласно разпоредбите и спецификациите, определени за всеки отделен вид материали и елементи, инсталации и оборудване. Строителният надзор е органът, който изисква от изпълнителя сертификати и доказателства за извършените измервания и проверки. Надзорът също така се грижи за спазването на сроковете и строителния дневник, в който трябва да се вписват всяка промяна и допълнение. Той е този, който търси съгласието на проектанта и клиента. Може да се каже, че на практика наличието на строителен надзор само веднъж седмично на строителната площадка е достатъчно, но е необходим и по времето, когато се монтират или изливат строителните елементи или други носещи материали. Надзорният орган записва всичко в строителния дневник и когато всичко приключи, надеждността на използването на съоръжението се удостоверява с подписите на изпълнителя. Инвеститорът може, също така, да упълномощи надзорника да одобрява промени в обема на строителните работи или в цените.  

2.4. Договор за строителство

При по-малки сделки може да е достатъчно писмено потвърждение на офертата на клиента (с вписване в проформа фактурата), докато при по-големите е препоръчително или почти задължително да се сключи договор за строителство. Неразделна част от договора трябва да бъдат, в допълнение към данните на клиента и изпълнителя, както и техните представители, информация за обекта, подробности за финансовото споразумение и договорените количества материали (въз основа на разчети), методите за изчисление и плащане, сроковете и гаранциите.

3. Различни видове ново строителство

3.1. Според метода на изграждане

В зависимост от метода на изграждане можете да избирате между класическо и сглобяемо. У нас все още преобладава класиката - с използване на тухли (изпечена глина), хоросан и бетонни елементи. Къщата от тухли по някакъв начин е свързана със стабилност и сигурност, докато в сглобяемите къщи все още няма достатъчно доверие. В Южна Европа класическото строителство на къщи е най-разпространено поради излагането на слънце, тоест енергия, която през деня загрява стените, а през нощта се излъчва; така вътрешното пространство се отоплява през нощта и не се прегрява през деня. В по-студените части на Европа строителството от дърво е по-често, тъй като изолацията на такива къщи е по-добра и топлината, получена от печки, радиатори и други отоплителни тела, се задържа по-дълго. В скандинавските страни класическото строителство е истинска рядкост, тъй като тухлената стена е много слаб изолатор, докато свързаната дървена конструкция издържа на силни и студени ветрове, натоварване от сняг, както и земетресения, причинени от лавини. В райони, където носещата способност на земята е по-ниска, дървото е идеален строителен материал.

3.1.1. Тухлена къща

Класическо строителство е изграждането с тухли, хоросан и бетонни елементи. Провежда се на етапи, като се започва от основата към покрива. Това, също така, е "мокро строителство", тъй като свързващите материали (хоросан) се смесват с вода, която по-късно трябва да се изпари, т.е. изградените части да изсъхнат, преди да продължи работата. Положителна черта на този вид работа е, че тя може да бъде прекъсната и продължена. Това, всъщност означава, че можете да построите къщата постепенно, според вашите финансови възможности и време. С този тип зидария можете да свършите работата сами или с помощта на семейството и приятелите, което значително намалява разходите за строителство.

3.1.2. Сглобяема къща

Изработването на сглобяема къща, всъщност, представлява сглобяване на фабрично изработени елементи, възли и части, които могат да бъдат изцяло монтирани от специалисти по сглобяемо строителство. С изключение на фундаментната плоча, която трябва да бъде направена по класически начин и на място, всички останали части на къщата са направени на принципа на сухото строителство. Поради това, сглобяемото строителство е по-евтино и, със сигурност, по-бързо. За разлика от класическото, сглобяемото строителство може да бъде завършено за едно лято, дори при лоши метеорологични условия, тъй като по-голямата част от работата е завършена в производственото хале. Добра характеристика е, че имате представа за производствения процес, тъй като всички елементи са направени според подробни чертежи и планове и по този начин сглобяването е по-прецизно и с по-добро качество. Монтажът на самия обект е бърз и конструкцията на сградата не е изложена на атмосферни влияния дълго време. Сглобяема къща може да бъде построена в рамките на 2 до 6 месеца, в зависимост от сложността, размера и вида на конструкцията.

3.2.  Според материала

3.2.1. Стоманобетонова конструкция

Бетонът спада към естествените строителни материали и освен това е здрав, издръжлив, устойчив на влага и не гори. Бетонът е смес от инертни материали, вода, чакъл и цимент. Тъй като не е добър изолатор и не е паронепропусклив, в строителството той се използва главно за междуетажни плочи, носещи стени и колони в подземните помещения. Бетонните блокове са най-добри за изграждане на мазета и конструктивни елементи, докато от фасадни тухли (тухли) се правят оградите и опорни и подпорни стени. Вкопаните мазета (поради по-високото почвено налягане) се правят най-вече от кухи бетонни блокове, които се пълнят с хоросан и се подсилват с армировка.

3.2.2. Тухлена конструкция (тухла)

Класическите тухли също спадат към естествените, екологични строителни материали, защото са изработени от глина, напълно възобновяема суровина, за която и цената е много благоприятна. Старите тухли могат да се почистват и използват, например, за настилка, зидани камини или като декоративно покритие за стени. За изграждане на къща най-често се използват тухлени блокове, които са свързани с класически или изолационни хоросани,. Шлифованите блокове се поставят върху основа с лепило. Отличната паропропускливост на тухлата позволява естественото регулиране на влагата и по този начин прави стаите по-приятни за престой. Тухлата предпазва помещенията от прегряване през лятото и задържа топлината през зимата. Масивната тухлена конструкция е отлична защита срещу пожар и земетресения. 

3.2.3. Конструкция с газобетон

Един от все по-популярните и използвани материали е газобетон, тоест газобетон, изработен от кварцов пясък, вар, цимент и вода. Газобетонните блокове се правят при по-ниска температура от тухлите, отделяйки по-малко водород по време на процеса на изпичане и със сигурност могат да бъдат напълно рециклирани. Градежът с газобетонни блокове е сух и бърз; освен това не е необходимо монтирането на специална изолация, защото газобетонът е отличен топлоизолатор - достатъчно е тънко измазване на фасадата. Блоковете са свързват със слой хоросан от няколко милиметра. Газобетонът е и лек материал и дава възможност за различни конструктивни решения, а самото зидане може да бъде и три пъти по-бързо от изграждането с тухла. Въпреки че са леки, газобетонните конструкции са устойчиви на пожар и земетресение. И накрая, газобетонните блокове са идеални за тези, които искат да изграждат сами, защото те просто се използват за направа на инсталационни канали, лесно се пробиват и закотвят, а в тях лесно се поставят различни вложки.

3.2.4. Конструкция с експандиран полистирол

При изграждането на пасивни или нискоенергийни къщи, все по-популярна става строителна система, състояща се от два слоя експандиран полистирол с добавка на графитна ламарина и бетонна сърцевина - като всички заедно правят отлична топлоизолация. Освен това, този начин на изграждане на конструкцията напълно предотвратява появата на т.нар. топлинни мостове, през които се губи топлина. Системата се състои от всички компоненти, които съществуват при изграждането на блокове - ъгли, мостове, изолация на панели при ъглите и др. - и е популярна най-вероятно, защото е точна и предсказуема и следователно бърза. Сградата от експандиран полистирол е термично стабилна, тоест няма големи температурни колебания и годишните разходи за отопление са ниски. Елементите на системата са лесни за монтиране, тъй като се подреждат един върху друг, подсилват се с армирана мрежа и се заливат с бетон. Работата върви толкова бързо, че на практика се вдига етаж за един ден, а изливането на бетона отнема още един ден. Цялата къща може да бъде построена за три седмици.

4. Процес

4.1. Преди началото - ограждане и обезопасяване на строителната площадка

Преди началото на строителството е задължително да се монтира предпазна ограда при наличие на строителен надзор, защото тогава могат да възникнат грешки, които са много трудни и скъпи за поправка. Началото на строителството се съобщава на местната власт поне седем дни предварително. Съобщението за строителство се придружава със строителен проект и протокол за монтажа на защитната ограда. Преди да започне строителството, изпълнителят първо подготвя обекта. Инвеститорът и строителният надзор предоставят всички необходими предварителни условия и необходимата документация. Строителната площадка трябва да бъде обезопасена по предписания от закона начин и да се постави табло с информация.

4.2. Строителство

Процесът на изграждане зависи от начина на строителство. При строеж на сглобяема къща се изграждат само фундаментната плоча и работите от ниското строителство. За тухлена къща се правят основа, стени, покривна конструкция и покрив (трета фаза на строителството). Правят се всички комунални връзки (водоснабдяване, канализация, електропроводи, канализация) около сградата. Вътре в сградата, от друга страна, се поставят електрически и механични инсталации и накрая се завършва с всички занаятчийски работи. Задължение на изпълнителя е стриктно да се придържа към проекта, докато надзорният орган е задължен да открива и коригира евентуални грешки и несъответствия. Проектът за изпълнение не трябва да се променя по никакъв начин без писменото съгласие на проектанта.  

4.3. Преди да се нанесете – разрешение за ползване

Когато строителството приключи, инвеститорът е длъжен да поиска разрешение за ползване на обекта, а без него не може да получи номера на къщата на този адрес. Фамилните къщи са включени в категорията на по-малко взискателните обекти и е по-лесно да се получи разрешение за ползване. Прилагат се декларации на проектанта, строителния надзор и изпълнителя, че работите по строителния проект са завършени, в съответствие са с разрешението за строеж и че са изпълнени всички условия. Приложен е и списък на завършените работи. След получаване на разрешително за ползване, следва нанасянето! Късмет!

DAIBAU.BG, ПОМАГАМЕ ПРИ ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИЯТА И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ВАШИЯ ДОМПЛОЧА

Куфраж и плоча 5040 лв дo 8400 лв


........

ФИРМА

строеж по бдс - 950 м2 , 4 етажа 10800 лв дo 18000 лв


........

ОГРАДА

15м.чиста ограда 15м.на колони 450 лв дo 750 лв


........

ИСКАМ ОФЕРТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

ЦEНA, ГРУБ СТРОЕЖ, 100
Ново строителство, Гоце Делчев

3600 лв дo 6000 лв

ЦEНA, ИЗЛИВАНЕ НА ПЛОЧА В ДВОР, 45
Ново строителство, Асеновград

360 лв дo 600 лв

ЦEНA, КОФРАЖ И ОТЛИВАНЕ НА ПОДПОРНА СТЕНА. ФУНДАМЕНТ И АРМАТУРА ГОТОВИ, 3 Х 15 М
Ново строителство, Роман

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, КЪЩА ОТ ИТОНГ БЛОКЧЕТА И ВЪНШНО УПЛЪТНЕНИЕ СТИРОПОР- СЕЛО ТОПОЛА, 56
Ново строителство, Каварна

27000 лв дo 45000 лв

ЦEНA, КЪЩА, 100
Ново строителство, Търговище

45000 лв дo 75000 лв

ЦEНA, ГРУБ СТРОЕЖ , 238 КВ.М.
Ново строителство, Монтана

45000 лв дo 75000 лв

ЦEНA, ДВУЕТАЖНА КЪЩА, 150-200 КВ
Ново строителство, Банево

54000 лв дo 90000 лв

ЦEНA, БЕТОНОВА ОСНОВА ЗА ДЕКИНГ, 35 КВ МЕТРА
Ново строителство, Самоков

1800 лв дo 3000 лв

ЦEНA, СМЯНА НА ГРАДОРЕД С ДВЕ ПЛОЧИ И СМЯНА ПОКРИВ,
Ново строителство, Гоце Делчев

18000 лв дo 30000 лв

ЦEНA, 4 СПАЛНИ+4 БАНИ,ВСЕКИДНЕВНА+КУХНЯ,ПЕРАЛНО,КИЛЕР, ДВА ЕТАЖА И НАВЕС, 120 КМ.М. + НАВЕС 20 КВ.М.
Ново строителство, Габрово

90000 лв дo 150000 лв

ЦEНA, ФУНДАМЕНТ , 45КВ
Ново строителство, Бургас

2250 лв дo 3750 лв

ЦEНA, ОФЕРТА ЗА ОГРАДА НА КЪЩА ( (СЕЛО КОИЛОВЦИ),
Ново строителство, Плевен

900 лв дo 1500 лв

ЦEНA, ДЬРБОДЕЛЦИ-МОНТАЖНИЦИ, 50М2
Ново строителство, Калофер

13500 лв дo 22500 лв

ЦEНA, ИЗКОП НА ОСНОВИ,АРМИРОВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН КОТА 0, 140М²
Ново строителство, Тутракан

2700 лв дo 4500 лв

ЦEНA, АСФАЛТИРАНЕ НА ДВОР, 300М/КВ
Ново строителство, Разлог

4050 лв дo 6750 лвВижте други завършени проекти и цени

НОВО СТРОИТЕЛСТВО ЦЕНОРАЗПИС

Поискайте необвързваща оферта от фирмата

1087+ ФИРМИ ЗA НОВО СТРОИТЕЛСТВО
БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ
БЕЗ КОМИСИОННА
ВЗЕМЕТЕ ОФЕРТА

ТЪРСЕНЕ НА ДОБРИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОБЛАСТТА НОВО СТРОИТЕЛСТВО?

 • Ново строителство Асеновград
 • Ново строителство Благоевград
 • Ново строителство Бургас
 • Ново строителство Варна
 • Ново строителство Велико Търново
 • Ново строителство Видин
 • Ново строителство Враца
 • Ново строителство Габрово
 • Ново строителство Горна Оряховица
 • Ново строителство Димитровград
 • Ново строителство Добрич
 • Ново строителство Дупница
 • Ново строителство Казанлък
 • Ново строителство Кърджали
 • Ново строителство Кюстендил
 • Ново строителство Ловеч
 • Ново строителство Монтана
 • Ново строителство Пазарджик
 • Ново строителство Перник
 • Ново строителство Петрич
 • Ново строителство Плевен
 • Ново строителство Пловдив
 • Ново строителство Разград
 • Ново строителство Русе
 • Ново строителство Самоков
 • Ново строителство Сандански
 • Ново строителство Свищов
 • Ново строителство Силистра
 • Ново строителство Сливен
 • Ново строителство Смолян
 • Ново строителство София
 • Ново строителство Стара Загора
 • Ново строителство Търговище
 • Ново строителство Хасково
 • Ново строителство Шумен
 • Ново строителство Ямбол
 • KOНTAKТИ

  Търсене: 00359 24 929 238
  Фирми: 00359 24 929 241

  ГЛОБАЛНИ СТРАНИЦИ

  www.daibau.com
  www.daibau.at
  www.mojmojster.net
  www.emajstor.hr
  www.daibau.rs
  www.daibau.sk
  www.daibau.ro
  © 2021 DaiBau.bg | Всички права са запазени